Oddawanie czci Przeczystemu Sercu św. Józefa wiąże się ze spełnieniem aż 8 obietnic, o których sam święty mówił Edsonowi Galuberowi, wizjonerowi z Itapirangi. Jakie to obietnice? I co dokładnie musimy robić, by otrzymać upragnione łaski?

Oto najważniejsze obietnice, jakie św. Józef złożył nam poprzez brazylijskiego mistyka, Edsona Glaubera, w trakcie słynnych objawień w Itapirandze. Warunek wypełnienia tych obietnic jest oczywiście jeden: oddawanie czci Przeczystemu Sercu świętego Jozefowa.

WIĘCEJ O NABOŻEŃSTWIE DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA DOWIEDZ SIĘ Z WYJĄTKOWEJ KSIĄŻKI! KLIKNIJ TUTAJ!

 

Oto 8 niezwykłych obietnic św. Józefa:

1.     Obiecuję, że tymi, którzy będą oddawać cześć memu Przeczystemu Sercu i będą spełniać dobre uczynki, będą troszczyć się zwłaszcza o cierpiących i umierających, dla których jestem pocieszycielem, zaopiekuję się w szczególny sposób w ostatnim momencie ich ziemskiego życia. (2 marca 1998)

2.     Obiecuję tym, którzy będą oddawać cześć memu Przeczystemu Sercu, że obdaruję ich łaską życia w czystości duszy i ciała oraz że otrzymają oni siłę, by oprzeć się wszelkim atakom i zakusom diabła. Osobiście będę was chronić jak moją cenną własność. Łaską tą obdarzę nie tylko tych, którzy będą czcili me Serce, ale także wszystkich członków ich rodzin. (3 marca 1998)

3.     Obiecuję wstawiać się za tymi, którzy przyjdą do mnie, oddając cześć mojemu Sercu. Dam im łaski, aby mogli zaspokajać pilne potrzeby i rozwiązywać problemy, które w oczach człowieka wydają się niemożliwe do rozwiązania, a dzięki mojemu wstawiennictwu u Boga stanie się to możliwe. (4 marca 1998) 

4.     Obiecuję wszystkim tym, którzy utracą łaskę Bożą z powodu swoich ciężkich grzechów, a którzy będą ufać i oddadzą się mojemu Przeczystemu Sercu, szczerze je szanując, łaskę pocieszenia, której udzielę w największych utrapieniach ich duszy i w godzinę ich sądu. Tym grzesznikom, którzy się do mnie zwrócą, obiecuję łaski mojego Serca w dążeniu do poprawy, pokuty i szczerej skruchy za grzechy. (5 marca 1998)

5.     Wszystkim tym, którzy czczą moje Serce i ufają mojemu wstawiennictwu, obiecuję, że nie zostaną opuszczeni w niedogodnościach życia. Wstawię się za nimi u Pana, aby pomógł im w materialnych i duchowych trudnościach swoją Boską opatrznością. (6 marca 1998)

6.     Ojcowie i matki, którzy poświęcą siebie i swoje rodziny mojemu Sercu, otrzymają moją pomoc nie tylko w utrapieniach i problemach, lecz także w wychowaniu swoich dzieci. Tak jak ja wychowałem Syna Najwyższego w Jego świętych prawach, tak pomogę i wam w wychowaniu i edukacji waszych dzieci. Pomogę wszystkim ojcom i matkom, którzy poświęcą mi swoje dzieci, wychowywać je w miłości świętych przykazań Bożych, aby znalazły bezpieczną drogę do zbawienia. (6 marca 1998)

7.     Mój synu, powiedz wszystkim, którzy czczą moje Przeczyste Serce, że to oni otrzymają łaskę mojej ochrony przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami. Ci, którzy oddadzą mi się w opiekę, nie zostaną doświadczeni przez nieszczęścia, wojny, głód i choroby. Moje Serce będzie ich schronieniem. Ukryją się przed Bożą sprawiedliwością w moim Sercu. (7 marca 1998)


8.     Mój synu, wszyscy ci, którzy szerzą nabożeństwo do mojego Serca i praktykują je z miłością, mogą mieć pewność, że ich imiona są w moim Sercu wyryte i zachowane, podobnie jak został na nim wyryty krzyż mojego Syna Jezusa i litera M oznaczająca Maryję, uformowane najświętszymi ranami. Obietnica ta dotyczy również wszystkich księży, których miłuję z upodobaniem. Kapłani, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Serca, będą mieli łaskę dotykania serc najbardziej zatwardziałych i posiądą zdolność nawracania największych grzeszników. (8 marca 1998)

WIĘCEJ NA TEMAT NABOŻEŃSTWA DO ŚW. JÓZEFA CZYTAJ W KSIĄŻCE „DZIEŁO TRZECH PRZENAJŚWIĘTSZYCH SERC. OBJAWIENIA ŚW. JÓZEFA ITAPIRANDZE”

Dzieło Trzech Przenajświętszych Serc