Demon atakuje duchownych, korzystając z ich licznych słabości. W jaki sposób to robi? I w jakie czułe punkty uderza? Oto objawienie, które otrzymał od Pana Jezusa Alan Ames.

Australijski mistyk, autor bestsellerowej książki „Oczami Jezusa”, otrzymał od Pana Jezusa przesłanie, w którym Pan wyjaśnia, dlaczego obecnie kapłani schodzą na złą drogę, ulegając podszeptom demona. Grzech w Kościele niewątpliwie jest coraz bardziej dotkliwym problemem i przyczyną wielu kryzysów. Dlaczego tak się dzieje?

„Kapłani są stale atakowani przez złego, gdyż uważa on zniszczenie kapłaństwa za jeden ze sposobów odciągnięcia ode Mnie wielkiej liczby dusz. Wie również, jak święta jest Eucharystia i jak wielkie ma znaczenie, i sądzi, że za każdym razem, gdy zniszczy czyjeś kapłaństwo, zmniejszy się liczba Eucharystii świętych, które będą mogły być odprawione” – wyjawił Alanowi Amesowi Pan Jezus.

Chrystus wyjaśnił Alanowi, że szatan uważa za swoje zwycięstwo sytuację, gdy zostanie przerwana celebracja Mszy Świętej i dlatego szczególnie chętnie celuje w słabości każdego kapłana. Jezus zaznacza, że dzięki Jego łasce większości kapłanom udaje się oprzeć diabelskim pokusom, ale niestety nie brakuje też takich, którzy ulegają. Dlaczego?

„W pewnych przypadkach dzieje się tak dlatego, że kapłan w swoim człowieczeństwie pozwolił, aby zapanowała nad nim pycha, lub też w swojej słabości przy przezwyciężaniu trudności polega na sobie samym zamiast na Mnie i na mojej łasce. Jest to odwrócenie się ode Mnie zamiast zwrócenia się ku Mnie i zły może dzięki temu łatwiej odnieść zwycięstwo” – czytamy w zapiskach z objawień Alana Amesa.

CO JESZCZE CHRYSTUS POWIEDZIAŁ DO ALANA AMESA? ZOBACZ KSIĄŻKĘ „LEPSZA DROGA”

Chrystus dostrzega szczególne zagrożenie w stylu życia kapłanów, szczególnie zaś w ich samotności. Za jej sprawą oddają się Bogu, ale może ona stanowić też łatwy cel dla diabła. „W chwilach, gdy kapłan czuje się samotny, niekochany, niechciany, jeśli zwróci się do Mnie w sakramentach, dowie się, że tak nie jest. W chwilach, gdy kapłan czuje, że musi się sprawdzić w oczach innych ludzi, że musi wywrzeć na innych wrażenie, że musi być popularny, jeśli zwróci się do Mnie w sakramentach, zobaczy, że jedyne, co musi czynić, to kochać Mnie i Mi służyć. W chwilach, gdy zły kusi kapłana propozycjami seksualnymi, finansowymi i dającymi władzę, jeśli zwróci się on do Mnie w sakramentach, odnajdzie we Mnie moc konieczną do opierania się wszelkim próbom uwiedzenia go przez Złego. Niestety niektórzy kapłani tego nie czynią, a później dziwią się, dlaczego upadli lub czemu ich kapłaństwo stało się tak trudne – powiedział Pan Jezus Alanowi.

Chrystus przypomniał Alanowi, że każdy kapłan odrzucający diabelskie pokusy, skazany jest na straszliwie trudną walkę duchową. Jednak część wybiera drogę ziemską, wiodącą do grzechu. A wtedy w Kościele pojawiają się wynaturzenia.

„Pojawia się wołanie o takie rzeczy jak kobiety kapłanki czy kapłani homoseksualiści, gdyż nie są to drogi niebiańskie, ale ziemskie. Niektórzy kapłani ogromnie starają się zdobyć popularność i czasem z tego powodu akceptują złe drogi świata. Jakkolwiek może im to zapewnić popularność u części ludzi na ziemi, nie przyniesie im popularności u nikogo w niebie. Jeśli kapłan stara się zdobyć popularność, jest to znakiem wielkiej pychy i/lub słabego serca” – zanotował w książce „Lepsze życie” Alan Ames.

Jezus prosił Alana, by ten zapisał, iż kapłan powinien przede wszystkim stać się prawdziwym sługą, który kocha Go tak, jak ukochał Go sam Bóg.

„To dzięki świętości zamieszkującej w kapłanie wylewa się moja łaska, dotykając wielu i przyciągając ich do Mnie za jego pośrednictwem, i dzięki temu kapłan spotyka się z miłością ludzi, którzy zetknęli się z moim dobrem w nim obecnym. To dzięki świętości zamieszkującej w kapłanie nie tylko on sam, lecz także wielu, wielu innych odnajduje w życiu pokój, radość i zadowolenie. Święty kapłan jest prawdziwym skarbem. Nic dziwnego, że jest celem wielkich ataków” – powiedział Alanowi Pan Jezus.

WIĘCEJ NIEZWYKŁYCH OBJAWIEŃ PANA JEZUSA ZOBACZ W KSIĄŻCE „LEPSZA DROGA”. ZOBACZ TUTAJ!