„Koronka do Bożego Miłosierdzia” to modlitwa objawiona św. siostrze Faustynie przez samego Pana Jezusa. Nie jest ona trudna w odmawianiu a w dodatku Chrystus związał z nią potężne łaski. Jak zatem modlić się koronką? I jakie obietnice wiążą się z tą modlitwą?

Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie „Koronkę do Bożego Miłosierdzia” 13 września 1935 roku. Było to pod koniec życia wizjonerki, niedługo po tym, gdy złożyła ona z samej siebie ofiarę Chrystusowi na przebłaganie za grzechy innych ludzi. Pan Jezus przyjął wówczas jej chęć ofiarowania się  tymi słowami:

„Jeszcze się nie spełniła wola moja w tobie całkowicie, jeszcze pozostaniesz na ziemi, ale niedługi czas. Podoba mi się bardzo ufność twoja, ale miłość niech będzie gorętsza. Miłość czysta daje duszy moc w samym konaniu. Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi. Chcę, ażeby i ostatnie chwile twoje były zupełnie podobne do Mnie na krzyżu. Jedna jest cena, za którą się kupuje dusze – a tą jest cierpienie złączone z cierpieniem moim na krzyżu. Miłość czysta rozumie te słowa, miłość cielesna nie pojmie ich nigdy” (Dz, nr 324).

Ten swoisty manifest miłości, wygłoszony przez Chrystusa niedługo potem znalazł także swój wyraz w akcie ofiarowania siostrze Faustynie wyjątkowej modlitwy – wspomnianej „Koronki do Bożego Miłosierdzia”.

Jak odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia?

 „Koronkę do Miłosierdzia Bożego” odmawia się na zwykłym różańcu. Na początku wypowiada się „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Wierzę w Boga”, a następnie powtarza się pięciokrotnie następującą sekwencję:

 - na paciorkach „Ojcze nasz” wypowiada się słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”;


 - na dziesięciu paciorkach „Zdrowaś Maryjo” odmawia się: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata”;


- na zakończenie trzykrotnie wypowiada się słowa: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (por. Dz, nr 476).

„Koronkę do Bożego Miłosierdzia” możemy odmawiać o dowolnej porze, choć najlepszą jest godzina 15.00, która – jako godzina śmierci Chrystusa na krzyżu – jest godziną Miłosierdzia.

Jakie łaski obiecał Chrystus modlącym się „Koronką do Bożego Miłosierdzia”?

 

Pan Jezus poprzez siostrę Faustynę złożył bardzo konkretne obietnice wszystkim tym, którzy regularnie i pobożnie będą odmawiali „Koronkę do Bożego Miłosierdzia”. O jakich łaskach mówił Chrystus?

„Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą. [...] Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. [...] Kiedy przy konającym odmawia się tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogrania duszę” (Dz, nr 1541, 687, 811).

Są to wielkie obietnice, których gwarantem jest sam Bóg. Te łaski możemy otrzymać za sprawą pobożnej modlitwy, prosząc jej słowami o Boże Miłosierdzie.

ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE „10 TWARZY TAJEMNICY”

Dziesięć twarzy tajemnicy