Modlitwa ta prowadzi do całkowitego zjednoczenia z Jezusem poprzez pełne oddanie Mu siebie takimi, jakimi jesteśmy, i złożenia siebie w ofierze Maryi. Kiedy poświęcamy siebie Maryi, oddajemy Jej nasze ciała, dusze, wartość naszych dobrych uczynków i modlitw – przeszłych, obecnych i przyszłych – by czyniła z nich użytek według własnej woli.

Droga do modlitwy Zawierzenia pod płaszczem Maryi nie jest łatwa. Wiąże się z regularną modlitwą różańcową, postem oraz kontemplacją cnót i siedmiu Darów Ducha Świętego. Jej owoce są jednak niesamowite: wielu ludzi doświadczało przemiany serc a także uzdrowień. Do cudów dochodziło nawet w przypadkach pozornie beznadziejnych: za sprawą tej modlitwy nawrócić się miał wieloletni alkoholik, człowiek żyjący z daleka od Kościoła. To dowód, że jest ona zdolna skruszyć nawet najbardziej zatwardziałą skorupę grzechu.

Inspiracja z Guadalupe

Modlitwa „Zawierzenia pod płaszczem Maryi” pochodzi wprost z Meksyku i wiąże się z kultem Matki Bożej z Guadalupe. To tam, w niewielkich dzielnicach latynoskich, gdzie wszyscy się znają i są religijni, narodził się piękny, modlitewny obyczaj.

Ludzie pełni wiary, biedni, skromni i oddani Matce Bożej, zapraszali po czterdzieści sześć osób lub całe rodziny do modlitwy różańcowej organizowanej w domach każdego z nich. Wybrali liczbę 46, bo tyle właśnie gwiazd znajdowało się na okryciu czy też płaszczu, który miała na sobie Maryja podczas cudownego objawienia w Guadalupe.

Jedna z miejscowych kobiet szyła płaszcz z kawałka zielonego materiału, a ze złotego wycinała czterdzieści sześć gwiazd. 28 października, w święto św. Judy Tadeusza, te osoby, które przyjęły zaproszenie, zbierały się wieczorem w pierwszym domu. Przynosiły ze sobą uszyty płaszcz, gwiazdy i wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Wspólnie odmawiano Różaniec, a gospodarz przyczepiał pierwszą gwiazdę do zielonego płaszcza Maryi. Następnie wszystkich mieszkańców domu okrywano nim z czułością, podczas gdy ci klęczeli przed wizerunkiem Matki Bożej i zawierzali Jej swoje życie. Po modlitwie następował wspólny poczęstunek. Drugiego dnia płaszcz wędrował do kolejnego domu, gdzie otrzymywał następną gwiazdę – i tak przez czterdzieści sześć dni, aż do 12 grudnia, kiedy obchodzi się święto Matki Bożej z Guadalupe.

Stopniowo ta pobożna praktyka została przyjęta przez księży w Meksyku, którzy podczas Mszy mówili o El Manto de María i zachęcali parafian do udziału w tym nabożeństwie. W ostatni dzień, w święto Matki Bożej z Guadalupe, wszyscy uczestnicy zbierali się w kościele. Przynosili płaszcz, na którym znajdowało się już czterdzieści sześć gwiazd, i uroczyście okrywali nim figurę Matki Bożej. Następnie klękali przed nią, a ksiądz wypowiadał modlitwę oddania i zawierzenia.

Zwyczaj ten został przeniesiony do Stanów Zjednoczonych przez pochodzącą z Meksyku Patricię Sandoval. Pragnąc kontynuować tradycję, którą podpatrzyła i swojej matki, kobieta skrzyknęła czterdziestu sześciu znajomych i zaproponowała im udział w modlitwie. Efekty były wprost niezwykłe. Niebo zareagowało a wokół zaczęły dziać się cuda. To wówczas jedna z kobiet biorących udział w modlitwie, ofiarowała ją za swojego męża alkoholika. W efekcie mężczyzna całkowicie odmienił swoje życie, odstawiając alkohol. Przeprosił też rodzinę i powrócił na łono Kościoła.

Czy można mieć wątpliwości w to, że ta modlitwa jest potężna?

46 dni z Maryją!

Zainspirowana modlitwą z Guadalupe Christine Watkins – znana w Polsce z książki „Ostrzeżenie” – zaproponowała drogę 46 dni niesamowitych rekolekcji z Maryją, przygotowujących do modlitwy Zawierzenia pod płaszczem Maryi. Jej elementem jest właśnie potężna modlitwa, mająca swój początek w 1531 roku, gdy Matka Boża ukazała się Juanowi Diego.

Niesamowite 46 dni rekolekcji kończy ów wyjątkowy akt zawierzenia. Chcesz po niego siegnąć, by otrzymać wsparcie od Maryi nawet w najtrudniejszych chwilach swojego życia lub wyprosić łaski dla siebie i bliskich? ZOBACZ KSIĄŻKĘ „ZAWIERZENIE POD PŁASZCZEM MARYI” gdzie znajdziesz zarówno program rekolekcji wprowadzających w zawierzenie jak i niesamowitą modlitwę Zawierzenia pod płaszczem Maryi.

ZOBACZ KSIĄŻKĘ „ZAWIERZENIE POD PŁASZCZEM MARYI. DUCHOWY RATUNEK Z NIEBA”. ZNAJDZIESZ JĄ TUTAJ!