Często wydaje nam się, że nasze modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Rozmowa z Panem Bogiem nie zawsze jest prosta. Wymaga tego, by nasze serce otworzyło się na Jego słowa. Są sposoby, które mogą nam w tym pomóc.

Modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Często jednak mamy wrażenie, że Pan Bóg nie odpowiada na nasze wezwania. Odmawiamy kolejne modlitwy, zatapiamy się w refleksji a nierzadko opowiadamy własnymi słowami o trudnościach i problemach. A mimo to, odnosimy wrażenie, że Bóg milczy.

Co zrobić, by usłyszeć głos Pana Boga na modlitwie?

Przede wszystkim nie zaniedbujmy modlitwy i traktujmy tę chwilę bardzo poważnie, nawet jeśli jesteśmy bardzo zmęczeni. Jesteśmy powołani do nieustannej modlitwy i w każdej chwili możemy kierować nasze myśli i serce ku Bogu. Im częściej będziemy praktykować modlitwę, tym bliżej będziemy Boga. Jeśli będziemy szczerze szukali Pana Boga w każdej chwili swojego życia, znajdziemy w Nim zrozumienie i pokrzepienie. Modląc się, powinniśmy zdać sobie sprawę, że wszystko, co przeżywamy, jest sposobnością do doskonalenia naszej wiary i szukania ratunku w Tym, który dał nam życie i którego mocna ręka jest gotowa nas podtrzymać.

POZNAJ MODLITWĘ, KTÓRA OTWIERA NIEBO! KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ WIĘCEJ!

Pamiętajmy, że modlitwa powinna przede wszystkim koncentrować nasze myśli na Bogu, a nie na nas. Przeżywając czas razem z Panem Jezusem patrzymy Jego oczami, oceniamy Jego rozumem i podejmujemy decyzje zgodne z Jego wolą. Pomagają nam w tym sakramenty, lektura Pisma Świętego czy praktyka czynów miłości bliźniego.

Jak Bóg do nas mówi?

Pan Bóg przemawia do nas na różne sposoby. Mówi poprzez Pismo Święte, nauczanie Kościoła, drugiego człowieka, poprzez okoliczności naszego życia, przez osobiste poruszenia na modlitwie, a nawet w nieoczekiwanych sytuacjach. Istotne jest, byśmy byli uważni. Tylko wówczas możemy przyjąć i właściwie odczytać Jego słowa.

Nie skupiajmy się nadmiernie nad tym, że fizycznie nie dociera do nas głos Boga. Nie każdy jest mistykiem, który otrzymał wyjątkowy dar kontaktu z Panem Bogiem. Jeśli będziemy prowadzić swoje życie duchowe zgodnie z zaleceniem Kościoła, w tym praktykować sakramenty święte, z pewnością dostrzeżemy w jaki sposób Bóg mówi do nas nierzadko poprzez ledwo zauważalne zdarzenia.

Na koniec warto przytoczyć znamienny fragment Starego Testamentu z Księgi Królewskiej: „Wtedy rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?»” [1 Krl, 19, 11-13].

POZNAJ MODLITWĘ, KTÓRA OTWIERA NIEBO! KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ WIĘCEJ!

Modlitwa, która otwiera niebo