Polski mistyk, znany pod pseudonimem Adam Człowiek, przez wiele lat spisywał liczne objawienia na temat Polski i Polaków. Część z nich pochodziła do Anioła Stróża naszej Ojczyzny. Co takiego mówił nasz opiekun? I przed czym dokładnie ostrzegał?

 

Polski mistyk, który ze względu na niechęć do eksponowania siebie wybrał pseudonim Adam Człowiek, przez lata spisywał objawienia, które otrzymywał wprost z Nieba. Część z nich powstało za sprawą niezwykłych spotkań z Aniołem Stróżem Polski. 

Jak to możliwe, że Polska otrzymała Anioła Stróża? Jak powiedział polskiemu mistykowi Boży posłaniec „Bóg zrządził w swoim postanowieniu, że każdy człowiek, a także każdy naród ma swojego Anioła Stróża, który wstawia się, czuwa i prowadzi do Boga. Jest dla was ogromnym przywilejem, że Bóg posyła mnie do was – nie tylko w tym pokoleniu, ale i wcześniej – abym z Jego Woli i w Jego Imieniu zaznaczył swoją obecność w historii tego narodu, który został wybrany i posłany dla większej Chwały Boga, jako świadectwo powołania”.

 Przed czym ostrzega nas – poprzez Adama Człowieka – nasz Anioł Stróż? I do jakich praktyk duchowych nas zachęca?

Strzeżcie się zdrajców

 Anioł Stróż ostrzega, że wrogowie Polski będą usiłowali ją zniszczyć. „(…) musicie liczyć się z konsekwencjami decyzji podejmowanych przez wrogów waszej Ojczyzny. Musicie dobrze rozeznać i obserwować znaki czasu dla was. Teraz wrogowie okażą swoje prawdziwe oblicze – jako zdrajcy – ponieważ będą chcieli wprowadzić waszą Ojczyznę na pole wpływów Zachodu i Wschodu. Już dawno Zachód porozumiał się ze Wschodem w sprawie ekonomicznego uzależnienia [krajów]. Te dwa bezbożne systemy będą manipulować tymi, którzy im ulegają. Znaleźliście się teraz pośrodku tej strategicznej walki Bestii, która chce zdominować świat poprzez potęgę „ziemskich królów”, o których wspomina Apokalipsa”. 

POZNAJ WIĘCEJ OBJAWIEŃ ANIOŁA STRÓŻA!

Co ciekawe, Anioł Stróż przekazał te słowa Adamowi Człowiekowi mniej więcej w połowie 2010 roku, kiedy nikt nie sądził nawet, że Ukraina zostanie zaatakowana przez Rosję. Dzisiaj lepiej dostrzegamy na czym polega niebezpieczeństwo grożące nam zarówno ze Wschodu jak i Zachodu. To zmaganie się z brutalną siłą i totalnym nihilizmem z jednej strony a moralną zgnilizną z drugiej.

Jednak, jak zaznacza Anioł Stróż, „w tej walce nie jesteście osamotnieni”. „Bóg słucha waszych modlitw i okaże swoje Oblicze – przede wszystkim wobec wrogów waszej Ojczyny”.

Strategia Antychrysta

Pan Bóg przewidział dla nas misję świadków wiary. Co to konkretnie oznacza? W jaki sposób mamy stać się iskrą, o której pisała św. Faustyna?

Anioł Stróż mówi jasno: „skoro Europa walczy o sprowadzenie religii do sfery czysto prywatnej, to walka o krzyż jest znakiem waszej dziejowej walki o zachowanie tożsamości i wielowiekowego dziedzictwa. Wrogowie waszej Ojczyzny w pełni świadomie realizują program Antychrysta, w którym zaprzeczają prawdziwym chrześcijańskim podstawom Europy, sprzyjają aborcji i eutanazji, odrzucają model małżeństwa jako fundament rodziny i otwierają się na szeroko pojętą tolerancję, która sprzeciwia się Prawu Bożemu. Ten system w pełni opowiada się za cywilizacją śmierci i usiłuje narzucić ją narodom. Historia ludzkości pokazuje, że taki system i taka cywilizacja chyli się ku upadkowi – tym bardziej że teraz dobiega ona do ostatecznego rozstrzygnięcia”.

Wydaje się jednak, że Polska jest obecnie marginalizowana przez silniejsze kraje. Patrząc z punktu widzenia politycznego, nie mamy wielkiego wpływu na to, w co wierzy Europa. Jednak, jak przekonuje Anioł Stróż naszej Ojczyzny, możemy podejmować bardzo konkretne działania. Mówimy bowiem o czymś znacznie więcej niż perspektywie politycznej: o sile duchowej.

Miłosierdzie i intronizacja?

Jeśli spojrzeć w zapiski Adama Człowieka, Anioł Stróż zachęca do czujności, modlitwy i duchowego rozwoju. Wskazuje również dwie drogi, do których Chrystus powołał nas posyłając do nas dwie wielkie mistyczki: Rozalię Celakównę oraz św. siostrę Faustynę. Oto wezwanie, jakie skierował do nas Boże Posłaniec:

„Polacy, nie oglądajcie się wstecz, lecz z nadzieją w sercach podążajcie ku przyszłości, którą przygotował dla was Bóg, a potwierdził to przez wiele dusz ofiarnych, mistyków, a przede wszystkim poprzez znaki w wielu wybranych miejscach związanych z Królową waszego narodu. (…) Ojciec Niebieski posyła wam nieustannie znaki, abyście je rozważali i byli czujni. Szczególnie teraz rozważajcie posłannictwo św. Faustyny, która wyprasza miłosierdzie dla waszej Ojczyzny, jak również Rozalii, która otrzymała misję, w której Jezus upomniał się o swoje królestwo w waszym narodzie. (…) Te dwie misje: głoszenia Miłosierdzia i sprawy Intronizacji wyrastały w tym samym czasie, ponieważ są ze sobą powiązane. W tych dwóch przypadkach Jezus, Syn Boży, oznajmił wam, że Polskę szczególnie umiłował i postawił warunki, które mają prowadzić do urzeczywistnienia Jego zamiarów wobec narodu polskiego”.

A zatem to, do czego jesteśmy powołani to głoszenie Bożego Miłosierdzia i Intronizacja Chrystusa na Króla Polski. Największą przeszkodą duchową ma być natomiast wizja fałszywego miłosierdzia, która ma nas zachęcić do bezczynności.

„Przeciwnik chce doprowadzić do zamieszania i dlatego z jednej strony wmawia wam, że możecie robić, co tylko chcecie, a Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, i tak wam wszystko przebaczy. Przemilcza jednak sprawiedliwość, która jest nierozdzielna z postawą Miłosierdzia” – mówi Anioł Stróż Adamowi Człowiekowi.

Zadania te wydają się coraz trudniejsze, szczególnie w dobie agresywnej laicyzacji. Anioł Stróż zapewnia jednak, że nie jesteśmy sami, dając tym samym nadzieję, iż wypełnianie Bożej woli przyniesie oczekiwane owoce.

ZOBACZ KSIĄŻKI Z OBJAWIENIAMI ADAMA CZŁOWIEKA