Współczesne wyzwania przed którymi staje Kościół Katolicki są ogromne i wymagają nowego podejścia do ewangelizacji. Ksiądz Piotr Glas trafnie zauważył, że "nie da się dłużej być katolikiem z przypadku. Trzeba być katolikiem z przekonania." Jak więc budować wiarę wśród młodych ludzi, aby była ona autentyczna i z własnych przekonań?

Jak rozbudzać wiarę młodych?

Katolicyzm z przekonania oznacza świadome i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła. To nie tylko formalny udział w sakramentach takich jak chrzest, komunia czy bierzmowanie, ale przede wszystkim głębokie zrozumienie i przyjęcie nauk Chrystusa. Młodzi ludzie, żyjący w świecie pełnym sprzeczności i pokus, potrzebują jasnych i przekonujących wzorców. 

“Młodzi ludzie wchodzą dzisiaj w wyjątkowo potworne bagno grzechu, przede wszystkim w kloakę nieczystości. Zazwyczaj kończy się to większą lub mniejszą osobistą porażką, ludzkimi tragediami, z samobójstwami włącznie. [...] Sytuacja z młodymi jest dzisiaj tak trudna, bo wielu z nich nie tyle odrzuca Chrystusa, ile w ogóle Go nie zna i nie chce znać. Prawdziwy obraz [Chrystusa] nie jest też obecny w kulturze popularnej.”

- podkreśla ks. Piotr Glas w rozmowie z Krzysztofem Gędłkiem “Noc bluźnierstw. W oczekiwaniu na świt”. 

Jak zatem mówić młodym ludziom o Bogu? By młodzi z przekonaniem chodzili do kościoła, by spotkać się z Bogiem?

Biblia w komiksie - most między tradycją a nowoczesnością

Jeśli wspomnimy słynne zdanie z objawień w Fatimie “ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a królestwem szatana zostanie stoczona w kwestiach małżeństwa i rodziny”, zauważymy, że ta bitwa toczy się dziś na naszych oczach. Młodzi ludzie wciągani są w szaleństwa nowych idei, które, tak jak kiedyś marksizm, zupełnie wykluczają wiarę w Boga. Coraz częściej młodzi ludzie w ogóle nie uczęszczają na lekcje religii, nie przystępują do sakramentów - ich postawy nie cechuje nawet wrogość, a po prostu przerażająca obojętność. Bóg młodych ludzi nie obchodzi... 

Świat się zmienia, zmieniają się społeczeństwa, jakie zatem jest lekarstwo na budowanie zdrowych ludzi, którzy będą pragnęli znaleźć się bliżej Boga? Jak przekazywać młodym wiedzę, której nie rozumieją i rozbudzać wiarę opartą na stabilnych przekonaniach? 

Jednym z takich narzędzi, które może pomóc w budowaniu wiary z przekonania, jest biblia w komiksie. Dlaczego? Komiksy, ze swoją dynamiczną formą i atrakcyjną estetyką, mogą zainteresować młodych ludzi. Przekaz biblijny, podany w przystępny sposób, może stać się dla nich inspiracją i punktem wyjścia do głębszej refleksji. 

Komiksy biblijne nie tylko upraszczają zrozumienie skomplikowanych historii, ale także sprawiają, że stają się one bardziej realistyczne i angażujące. Widok Arki Noego, Mojżesza prowadzącego lud Izraela, czy narodzin, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa - to obrazy, które zapadają w pamięć. Wizualizacja pomaga młodym ludziom lepiej zrozumieć kontekst i przesłanie biblijne, a także zidentyfikować się z bohaterami wiary. To połączenie wartości zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej i nowoczesnej formy, jaką jest komiks.

Warto zwrócić uwagę na przykłady sukcesu, gdzie Biblia w komiksie już przyniosła pozytywne efekty. W wielu krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia czy Korea Południowa, komiksy biblijne cieszą się dużą popularnością i są wykorzystywane zarówno w edukacji religijnej, jak i w ewangelizacji. Dzięki nim, wielu młodych ludzi odkryło na nowo wartość i znaczenie Pisma Świętego w swoim życiu. Odkrywają nauki, które płyną z biblijnych historii. 

Katecheza i nauczanie w przystępnej formie dla młodzieży - “Dobro i zło. Biblia w komiksie”

Bez wątpienia szatan nie chce łączyć, a dzielić, tymczasem tworzenie mostów między tradycją a nowoczesnością może pomóc w przekraczaniu barier pokoleniowych i zbliżeniu do Boga. Młodzi ludzie wychowani w świecie cyfrowym, często mają trudności z przyswajaniem długich tekstów pisanych. Komiks, dzięki krótkim dialogom i ilustracjom, może stać się dla nich atrakcyjną alternatywą. To nie tylko forma rozrywki, ale także narzędzie edukacyjne, które może pomóc w głębszym zrozumieniu i przeżywaniu wiary.

Jeśli zatem Twoją misją jest obudzenie w młodym człowieku wiary opartej na stabilnych fundamentach, sprawdź biblię w komiksie. Przeglądając historie ze Starego i Nowego Testamentu Twój podopieczny odkryje wagę wydarzeń, które są podstawą wartości chrześcijańskich. Dostrzeże znaczenie narodzin, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa na losy świata. 

Włączenie Biblii w komiksie w katechezę szkolną może być świetnym rozwiązaniem. Nauczyciele i katecheci mogą wykorzystać komiksy jako materiał pomocniczy, który przyciągnie uwagę uczniów i ułatwi przekaz treści biblijnych. Ważne jest, aby komiksy były używane nie tylko jako forma rozrywki, ale jako punkt wyjścia do głębszych dyskusji i refleksji.

Katolicyzm z przekonania - wspólne Dążenie do Świętości

Jako rodzice, opiekunowie, nauczyciele mamy odpowiedzialność, by zadbać o dziecko i nauczyć go żyć z wartościowymi przekonaniami. Oprócz zapraszania młodych ludzi do kościołów, możemy mówić językiem młodego pokolenia. Wykorzystywać elementy popkultury do tego, by dialog ten był jeszcze bardziej zrozumiały. Rozwiązaniem takim może być “Dobro i zło. Biblia w komiksie”. 

Biblię w komiksie polecają m.in. Weronika Kostrzewa - matka, dziennikarka i twórczyni internetowa oraz dziennikarz, ojciec 5 córek i z wykształcenia teolog Marcin Perfuński (supertata.tv).

Przekonanie, że katolicyzm musi być autentyczny i głęboko zakorzeniony w sercu, jest kluczowe dla przetrwania i rozwoju wiary w dzisiejszym świecie. Biblia w komiksie, jako nowoczesne narzędzie ewangelizacji, ma potencjał, aby przyciągnąć młodych ludzi i pomóc im w budowaniu żywej, świadomej i wiary w przekonaniu. To most między tradycją a nowoczesnością, który może prowadzić do prawdziwej, duchowej przemiany.

Dobro i zło