Ludzkość nie zawsze wysłuchiwała tego, do czego wzywał ją Chrystus. Konsekwencją niewierności była kara. Dzisiaj my także dostaliśmy czas, by spełnić to, do czego powołuje nas Niebo.   

Jedna najsłynniejszych próśb, zlekceważonych przez adresata, Chrystus skierował do króla Francji, Ludwika XIV za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque. Przesłanie podarowane mistyczce 17 czerwca 1689 roku brzmiało tak: 

„Przekaż pierworodnemu synowi mojego Najświętszego Serca, że jak jego ziemskie narodziny stały się możliwe dzięki nabożnej czci dla zasług mojego świętego dzieciństwa, tak on, aby narodzić się dla łaski i wiecznej chwały, musi poświęcić się mojemu czcigodnemu Sercu, które pragnie odnieść triumf nad jego sercem, a przez nie – nad sercami możnych tego świata. [Przenajświętsze Serce] chce królować w jego pałacu, widnieć na jego chorągwiach i być wyryte na jego orężu, żeby mógł nim pokonać wszystkich wrogów, upokorzyć dumnych i pysznych, rozbić z kretesem nieprzyjaciół świętego Kościoła”. 

Wezwanie to zostało jednak zignorowane przez ówczesnego i kolejnego króla a przypomniał sobie o nim dopiero Ludwik XVI, gdy – jako ofiara rewolucji – siedział w więzieniu w 1791 roku. Wypowiedział wówczas formułę poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz zobowiązał się, że jeśli odzyska wolność, spełni pozostałe warunki. Jak wiemy z historii, nigdy nie został uwolniony a ostatecznie ścięto go na skutek obalenia monarchii decyzją rewolucyjnego Konwentu Narodowego. 

CZYTAJ WIĘCEJ W KSIĄŻCE „TAJEMNICE SIOSTRY ŁUCJI. FATIMA – NIEZNANA PRAWDA”

Wielka obietnica

Dlatego nie powinniśmy czekać i pozostawać głuchymi na wezwanie Chrystusa do oddawania czci jego Najświętszemu Sercu. Król Francji nie został ukarany w akcie zemsty, lecz spotkały go konsekwencje złych czynów jego samego oraz dwóch jego poprzedników. 

Z samą czcią do Najświętszego Serca Pana Jezusa Niebo związało liczne obietnice. Do praktyki 9 pierwszych piątków, Chrystus przypisał zapewnienie, że ten, kto je odprawia, nie umrze w grzechu ciężkim. Powiedział to wprost św. Małgorzacie Alacoque. 

Nie oznacza to, że w jakiś magiczny sposób Pan Jezus oczyści nas z grzechów przed śmiercią, ale że wynagrodzi nas miłosierdziem za okazaną mu za życia wierność. 

Jak odprawiać 9 piątków? 

9 pierwszych piątków to bardzo popularna praktyka pobożnościowa. Zakłada ona przystępowanie do Komunii Świętej w kolejnych 9 pierwszych piątków miesiąca oraz przyjęcie jej w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy własne i innych ludzi. 

Ważną częścią tej praktyki jest także spowiedź święta. Nie musimy przystępować do niej w piątek, ale trzeba pamiętać, że sakrament pokuty jest nam niezbędny do tego, by móc przyjąć tego dnia Komunię Świętą. 

Praktyka ta przypomina nieco ustanowione później nabożeństwo 5 pierwszych sobót, o które prosiła Matka Boża w Fatimie. Obydwa te akty modlitewne mają także charakter pokutny, co doskonale uzmysławia nam, do czego szczególnie powołuje Niebo ludzi wierzących.  

Nie jest przecież przypadkiem, że tak często jesteśmy wzywani do pokutowania za zło, jakie ludzkość wyrządza kochającemu nas Chrystusowi. Przykład francuskich królów uświadamia nam, że oddanie samego siebie we władanie Panu Jezusowi może przynieść pokój w naszym życiu. Postawa odmowy może natomiast skutkować nie tylko osunięciem się w mrok grzechu, lecz także wielkim cierpieniem duchowym i fizycznym, będącym naturalną konsekwencją odrzucenia Chrystusa. 

POZNAJ KSIĄŻKI O CZCI DO SERCA JEZUSOWEGO I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POBOŻNYCH PRAKTYKACH