Ojciec Pio właściwie od dziecka pielęgnował w sobie miłość do Matki Bożej. Była Ona patronką Pietrelciny, a zakonnik widział w Niej przede wszystkim Pośredniczkę wielu Łask i drogę do zjednoczenia z Chrystusem.

Kapucyn często nazywał Maryją „Mateńką”, „Piękną Matką” czy „Kochaną Matką” wyrażając tym samym wielką czułość dla Matki Bożej. Nierzadko przypominał też pielgrzymom o tym, jak ważne jest oddawanie czci matce Pana Jezusa. Pewnego razu napotkawszy człowieka, który długo opowiadał mu o trudach swojej drogi do San Giovanni Rotondo, ojciec Pio powiedział: „większą wartością niż wszystko te trudy byłoby zmówienie choćby jednego Zdrowaś Maryjo…”.

KLIKNIJ TUTAJ I POZNAJ NIEZWYKŁE MODLITWY ŚWIĘTYCH DO MARYI!

Ojciec Pio sam także układał modlitwy do Maryi, za sprawą których wypraszał liczne łaski i cuda.
O to trzy piękne modlitwy, którymi sam kapucyn zwracał się do Matki Bożej.

1

Niech Maryja będzie dla ciebie racją bytu
i niech cię prowadzi do bezpiecznej przystani wiecznego zbawienia.
Niech Ona będzie dla ciebie wzorem i natchnieniem
w praktykowaniu cnót świętego człowieczeństwa.

*

Niech Maryja będzie gwiazdą, która oświetla szlaki,
wskazuje bezpieczną drogę do domu Ojca Niebieskiego.  
Ona jest waszą kotwicą, niech łączy was z Nią więź jak najmocniejsza,
gdy nadejdzie godzina próby.

2

O Najświętsza Dziewico Maryjo, wyjednaj nam miłość do krzyża,
byśmy uczestniczyli w katuszach i cierpieniach Jezusa.

*
Ty, któraś pierwsza w sposób doskonały zachowywała całą Ewangelię
i to z całym radykalizmem,
któraś uczyniła to wcześniej, nim Ewangelia została napisana,
wyjednaj nam tę łaskę, byśmy zawsze byli blisko Pana.

*

O Maryjo, wyjednaj nam tę łaskę u swego Syna,
byśmy mogli ułożyć całe nasze życie według pragnień Serca Bożego,
byśmy mogli całe nasze życie wewnętrzne ukryć w Nim.
O Najdroższa Matko, spraw, byśmy tak ściśle zjednoczyli się z Jezusem,
by żadna moc, żadna rzecz tego nędznego świata nie mogła nas od Niego odłączyć.

*

O Maryjo spraw, byśmy zawsze byli blisko tej nieskończonej miłości – Jezusa,
byśmy zawsze byli synami Bożymi wśród tego świata.
Ty, któraś przyszła na ten świat bez żadnej zmazy,
wyjednaj nam u Syna swego tę łaskę, byśmy mogli bez żadnej winy odejść z tego świata
i zostali wprowadzeni do chwały Królestwa Ojca, Syna i Ducha Świętego,
do wspólnoty Odkupionych, Aniołów i Świętych.

Amen.

Pod Twoją obronę…

3

O niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja!
Ty jesteś pierworodną córką wiecznego Ojca i dzierżysz w Swoich rękach Jego wszechmoc,
dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską,o którą Cię żarliwie błagam.
Zdrowaś Maryjo…

*

O miłosierna Szafarko Bożych łask! Najświętsza Maryjo Dziewico!
Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego, które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością.
Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję.
Zdrowaś Maryjo…

O najukochańsza Szafarko Bożych łask! Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego! Najświętsza Maryjo!Ty otrzymałaś od Niego serce,które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi,
ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam, ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci.
Zdrowaś Maryjo…

*

O Matko moja, Skarbnico wszelkich łask, Ucieczko biednych grzeszników,
Pocieszycielko strapionych;
Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan!
W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny,że otrzymasz dla mnie
od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę,jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.
Zdrowaś Maryjo…

ZOBACZ WIĘCEJ MODLITW WIELKICH ŚWIĘTYCH DO MATKI BOŻEJ! ZOBACZ WIĘCEJ TUTAJ!