Kryzys w Kościele mocno godzi w nasze serca. Zastanawiamy się, co jako zwykli ludzie możemy zrobić, by temu przeciwdziałać. Czy Pan Bóg wymaga od nas dzisiaj aktywności w wielkich sprawach? Niekoniecznie. Jak przekonuje znany amerykański bp Joseph Strickland, możemy uświęcać Kościół w naszym codziennym życiu. Jak tego dokonać?

Jaka powinna być najbardziej podstawowa reakcja na ten kryzys? Żyjcie swoją wiarą. Szukajcie świętości.

Jeśli jesteś mężczyzną, bądź człowiekiem Bożym. Jeśli zajmujesz się czymkolwiek, co nie jest czyste, synu Boży, wyrzuć to ze swojego życia. Zrób dobry rachunek sumienia, który naprawdę pokaże to, co dzieje się w twoim życiu. Czy nadużywasz daru swojej seksualności? Czy nadużywasz autorytetu i władzy, którą masz w pracy lub w rodzinie? Czy nadużywasz bogactwa i pieniędzy, które posiadasz? Czy to jest twój bóg?

KLIKNIJ TUTAJ I CZYTAJ WIĘCEJ W KSIĄŻCE BP. STRICKLANDA „ŚWIATŁO I ZACZYN”

Po prostu spójrz na wszystkie te trzy rzeczy w swoim życiu. Seks, pieniądze, władza. Nadużywanie ich to kluczowe wady, z którymi każdy z nas walczy w ten czy inny sposób. Przyjrzyj się, jaki te wady mogą mieć na ciebie wpływ, bądź szczery ze sobą i staraj się postępować lepiej. Kiedy upadniesz, a wszyscy upadamy, idź do spowiedzi, przyjmij Boże miłosierdzie i wróć do pracy z Jego łaską.

Jeśli jesteś żonaty, pomyśl, jak wesprzeć swoją żonę. Bądź narzędziem jej zbawienia – małżonkowie powinni pomagać sobie nawzajem. A potem spójrz na dzieci. Mamy kilka młodych rodzin, które płoną wiarą i są bardzo oddane. Naprawdę próbują uzdrowić naszą kulturę, nasz naród, nasz Kościół poprzez własną świętość. I ja je pochwalam, musimy je wspierać.

Tak wierni, jak potraficie

Rozmawiałem z rodzicami, którzy borykają się z problemami, i wiem, że ich codzienność jest trudną walką. Kościół uważa się dzisiaj za przestarzałą, nic nieznaczącą instytucję. Jesteśmy zanurzeni w kulturze, która ciągle kieruje nas w stronę niewiary. Ale nie bójcie się. Najpierw sami wzrastajcie w świętości i ufajcie w moc Bożej łaski i Ducha Świętego. Bądźcie światłem dla swojej rodziny i pozwólcie, aby Duch Święty stał się zaczynem dusz waszych bliskich.

Widziałem różne przemiany, które miały miejsce. Zawsze są one zgodne z wolą Bożą i Bożym czasem; po prostu bądźcie tak wierni, jak potraficie, i zaufajcie Panu. Możecie nie dożyć tego, by zobaczyć przemieniającą łaskę, o którą staracie się dla swoich dzieci i wnuków, ale nie traćcie ducha.

Stwórzcie domowy Kościół

Kobietom powiedziałbym podobnie: bądźcie bogobojne, czyste i schludne, oddane prostemu i świętemu życiu w Panu. Odrzućcie pokusę dążenia do władzy, która jest problemem dla niektórych kobiet dzisiaj z powodu niesprawiedliwości, jakiej kobiety doświadczyły w przeszłości.

Myślę, że jedną z rzeczy, które są tak wyeksponowane w naszej kulturze, jest naturalna komplementarność mężczyzny i kobiety. Ale przecież o to ostatecznie chodzi w małżeństwie. Małżeństwo oznacza, że mężczyźni wnoszą do związku to, czego kobiety nie mogą wnieść, a kobiety wnoszą to, czego mężczyźni nie wnoszą. Połączenie tego tworzy rodzinę, tworzy możliwość rozwoju dla dzieci. Tak powstaje domowy Kościół. Mężczyźni i kobiety pracujący razem w miłosnej komplementarności tworzą mikrokosmos tego, a tym powinien właśnie być Kościół.

Jak zaczyn w świecie

Wszystkie rozłamy w naszych sercach i w kulturze mogą wydawać się przeszkodą nie do pokonania, ale w wierze tak nie jest. Bóg może uczynić wszystko, nawet z nami. Nigdy nie rozpaczajcie, nigdy się nie poddawajcie, nigdy nie wierzcie, że jest już za późno lub że nie możecie zrobić nic dobrego. Nie zawsze widzimy dobro, które czynimy.

Uczyńcie wiarę tym, czym żyjecie we własnym życiu, w swoim domu, i dzielcie się nią z każdym, z kim się spotkacie. Wtedy będziecie jak zaczyn na świecie, inicjujący życie, pobudzający wzrost i odnowę.

WIECEJ CZYTAJ W KSIĄŻCE BP STRICKLANDA „ŚWIATŁO I ZACZYN”

Światło i zaczyn

Biskup Joseph E. Strickland jest dziś jednym z najodważniejszych przywódców Kościoła w Stanach Zjednoczonych. W swojej książce pokazuje, że odnowa Kościoła w ateizującym się świecie musi rozpocząć się od wiernych, którzy poważnie podchodzą do wiary, nie boją się do niej przyznawać i są gotowi ponieść ofiarę za głoszenie tego, co uważają za prawdę. Tacy ludzie staną się światłem i zaczynem dla świata.

ZOBACZ WIĘCEJ