Maryja została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Co to oznacza dla nas, którzy prosimy o Jej orędownictwo w niebie? Jaka jest Jej rola w czasach ostatecznych? I co mówi o tym sama Matka Boża?

„Moim zadaniem jest chronienie wszystkich moich dzieci przed Szatanem i prowadzenie ich do doskonałego uwielbienia Najświętszej Trójcy. Moim pragnieniem jest, abyście wszyscy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu, abym mogła was wszystkich zaprowadzić do Jezusa, udoskonalając was w moim niebiańskim ogrodzie. Przedstawiam się wam jako Matka Boża Róż od Niepokalanego Serca, Królowa Nieba, Matka Rodzin, Przynosząca pokój do waszych serc”.

- słowa Maryi wypowiedziane w rodzinie Gregorich w Civitavecchii, Włochy, 25 sierpnia 1995 roku

Maryja wzięta do nieba z duszą i ciałem zwiastuje nasze wywyższenie – jeśli pozostaniemy wierni Panu. Ona do tej wierności nas wychowuje i kształtuje.

Dlaczego potrzebujemy Maryi? Bo Bóg tak zdecydował. W testamencie z krzyża zapragnął dać nam swoją Matkę, obdarować nas miłością Jej Niepokalanego Serca. Zapragnął z Maryi uczynić dla nas drogę do swego Serca. Pokorna służebnica Pana, uniżona przed Nim w sposób doskonały, kształtuje tych, którzy Ją przyjmują za Matkę, aby stali się na wzór Jej Niepokalanego Serca – czyści, poddani łasce. Jej dusza jest rajem Boga. Maryja, wypełniona Duchem Świętym, uświęca swoje wierne dzieci. Doskonali je w miłości.

Jak małe dzieci

Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi owocuje w życiu uczniów Jezusa pełniejszym otwarciem na Boga. To Serce oczyszcza nas i przemienia, abyśmy w pełni przylgnęli do Jezusa. Ono pozwala nam trwać w nadziei mimo burz i przeciwności tego życia. Im więcej niepokojów, im więcej chaosu i zagubienia, tym bardziej powinniśmy odnaleźć w Sercu Matki swoje bezpieczne schronienie. To Serce nada właściwy rytm naszemu życiu, bo jest przepełnione miłością. Uchroni w nas miłość, która jest z Boga.

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE NA CZASY OSTATECZNE!

Lgnijmy do Maryi jak małe dzieci. Więź z matką jest naturalnym odruchem serca. Także dla nas więź z Maryją powinna być tak naturalna. Przy Niej odnajdziemy potrzebny pokój i ukojenie. Dzięki Niej zamieszkamy w Sercu Baranka, Dobrego Pasterza, które jest wypełnieniem wszystkich ludzkich pragnień i tęsknot. Dzięki Niej odnajdziemy więź z naszym Ojcem w niebie.

Maryja wychowuje nas do poddania się Duchowi Świętemu, abyśmy stali się Jego narzędziami w tym świecie. Nie zmienimy całej rzeczywistości, ale dzięki łasce Boga zmienimy siebie i staniemy się narzędziami ocalenia bliźnich. Jeśli dzięki naszej modlitwie i światłu, jakie wnosimy w otoczenie, przynajmniej jeden człowiek odnajdzie Boga i zostanie zbawiony, będzie to dla niego darem na wieczność, radością Ojca i całego nieba.

Czas Maryi?

Nasze czasy to czasy Maryi. Kto Ją wybiera za przewodniczkę, nie zbłądzi. Nie oddali się od Chrystusa i Jego Kościoła. Przetrwa największe próby, jakie na niego spadną. Nie zachwieje się w wierze. Potrzebujemy Najświętszej Dziewicy, aby żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych, obecnie mocno atakowanych przez ducha ciemności.

Potrzebujemy Serca Matki – nieskalanego złem – aby w Nim stać się nieskazitelnymi jak gołębie (por. Mt 10, 16). Czyste serce jest naszą bronią. Maryja kształtuje mocarzy ducha, którzy nie ulegają podmuchom ojca kłamstwa – to ci, w których sercach panuje miłość i prawda. Nawet wtedy, gdy będą niesłusznie oskarżani i poniżani, odniosą zwycięstwo.

Uchwyć się ręki twojej Matki, Maryi. Idź z Nią przez życie. Trwaj w Jej Niepokalanym Sercu, a będziesz zaznawał ukojenia w największych nawet burzach. Nie bój się. Twa Matka cię ocali. Będzie twoim ratunkiem. Jej Niepokalane Serce otoczy cię czułością i słodyczą nawet w gorzkich doświadczeniach. Każdy, kto zawierzył Maryi i został przyjęty do Jej Niepokalanego Serca, zaznaje pokoju i ochłody. Jest umacniany nadzieją. Staje się dla ludzi świadkiem tej nadziei.

I ty będziesz świadkiem nadziei, jeśli oddasz się całkowicie Maryi. Będziesz Jej skutecznym narzędziem w szerzeniu chwały Bożej, nawet w mroczne dni, jakie mogą nadejść. Nie bój się! Jeśli znasz i kochasz Maryję, Ona zaprowadzi cię do Boga. Zaprowadzi do Niego także tych, których z ufnością Jej zawierzasz. Idź drogą wielkiego zawierzenia Maryi, a radość będzie twoim udziałem na wieki.

WIĘCEJ CZYTAJ W KSIĄŻCE „ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z ORĘDZIAMI NA CZASY OSTATECZNE”

Rozważania różańcowe z orędziami na czasy ostateczne

Nasze czasy to czasy Maryi. Dobra Matka przychodzi na ziemię i wzywa, by szczególnie mocno uchwycić się różańca i codziennie go odmawiać. Chce chronić swoje dzieci, wyzwalać je z mocy Złego i umacniać w wierze, dlatego daję tę modlitwę jako deskę ratunku na czasy ostateczne.

ZOBACZ