Krzyż jest centralną rzeczywistością całej ludzkiej egzystencji. Jest przecięciem wszystkich osi rzeczywistości: doczesności i wieczności, subiektywności i obiektywności, dobra i zła, pierwiastka ludzkiego i boskiego. Jest źródłem wszelkiego sensu – pisze w swojej nowej książce „Godne to i sprawiedliwe” amerykański pisarz katolicki Scott Hahn.

Krzyż jest ostatecznym symbolem sprawiedliwości. Na Kalwarii natura i nadprzyrodzoność zderzają się w supernowej bólu, miłości i łaski. Widzimy, na co zasługujemy, co Bóg dla nas uczynił i nadal czyni, i co mamy obowiązek spłacić.

Krzyż nie jest tylko symbolem o podłożu religijnym – logo czy marką oznaczającą chrześcijan na całym świecie. Krzyż jest centralną rzeczywistością całej ludzkiej egzystencji. Jest przecięciem wszystkich osi rzeczywistości: doczesności i wieczności, subiektywności i obiektywności, dobra i zła, pierwiastka ludzkiego i boskiego. Jest źródłem wszelkiego sensu, powodem, dla którego każda decyzja, działanie lub przedmiot są warte zachodu, celem i kresem stworzenia.

A więc krzyż jest zarazem niewyczerpaną metaforą najważniejszych prawd, które kształtują nasz świat i doświadczenie.

Kształt krzyża

Kiedy chodzi o sprawiedliwość, możemy wyobrazić sobie dwa rodzaje relacji, reprezentowane przez belki krzyża: pionową i poziomą. Pionowa reprezentuje
obowiązki, które wedle sprawiedliwości jesteśmy winni Bogu – to znaczy cnotę religijności. Pozioma zaś obowiązki, które według sprawiedliwości jesteśmy winni sobie nawzajem – mianowicie sprawiedliwość rozdzielczą i sprawiedliwość wymienną, umożliwiające istnienie społeczeństwa.

Rzecz jednak w tym, jeśli chodzi o krzyż, że belka pozioma nie może stać sama. Relacje, jakie mamy z naszymi bliźnimi, czerpią swą stabilność i sprawiedliwość z naszej wspólnej relacji z Chrystusem. Jeśli pionowa belka jest przekrzywiona lub zmurszała, pozioma będzie chwiejna i niemożliwa do utrzymania w miejscu. Sprawiedliwość w relacjach doczesnych zależy od sprawiedliwości w relacji niebieskiej, którą każda jednostka i każde społeczeństwo mają z Bogiem i Jego Kościołem.

Sprawiedliwość ma kształt krzyża. Kiedy o tym zapominamy lub to ignorujemy, prawdziwa sprawiedliwość wzdłuż dowolnej osi staje się niemożliwa.

TEKST JEST FRAGMENTEM KSIĄŻKI SCOTTA HAHNA „GODNE TO I SPRAWIEDLIWE”. WIĘCEJ ZOBACZ TUTAJ!