Modlitwa różańcowa ma potężną moc. To dlatego odmawiając różaniec za zmarłego możemy sprawić, że zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa stanie się także jego udziałem. W jaki sposób właściwie się modlić różańcem przy zmarłym? 

Pogrzeb bliskiej osoby w Kościele katolickim to jedno z najważniejszych wydarzeń. Modlitwa różańcowa jest jego ważnym elementem. Wypraszamy w ten sposób opiekę Matki Najświętszej dla duszy, która stanęła na sądzie Bożym, wierząc, że zazna szczęścia w Królestwie Niebieskim.

Wstawiennictwo osób żywych

Różaniec możemy odmawiać w różnych momentach. Nierzadko modlimy się jeszcze w domu zmarłego na kilka dni lub nawet w przeddzień pochówku. Gdy różaniec prowadzony jest w domu, w niektórych sytuacjach zgromadzona rodzina staje przy otwartej trumnie. Ale bardzo często modlitwa różańcowa poprzedza Mszę Świętą i sam obrzęd pogrzebu. Modlimy się wtedy w kościele lub kaplicy cmentarnej. 

„RÓŻANIEC EUCHARYSTYCZNY”. ZOBACZ WIĘCEJ!

Modlitwa o dar królestwa Bożego i tajemnica życia Jezusa

W jaki sposób odmawiać różaniec za zmarłego? Tu zasada jest dokładnie taka sama, jak w przypadku „zwyczajnego” różańca. Odmawiamy jedną z czterech tajemnic: tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne lub tajemnice chwalebne.

W jakie dni odmawiamy poszczególne tajemnice modlitwy? Tajemnice Radosne – w poniedziałek i sobotę; Tajemnice Światła – w czwartek; Tajemnice Bolesne – we wtorek i w piątek; zaś Tajemnice Chwalebne – w środę i niedzielę. Niektórzy, przywiązani do tradycyjnej formy różańca, pomijają Tajemnice Światła. Ich rozważanie jest stosunkowo nową praktyką, wprowadzoną do różańca przez papieża Jan Pawła II. Zanim to się stało, w czwartki odmawiane były Tajemnice Radosne, zaś w soboty i w niedziele – Tajemnice Chwalebne.

„RÓŻANIEC Z WENANTYM KATARZYŃCEM”. ZOBACZ WIĘCEJ!


Tajemnice, w oparciu o które odmawiamy różaniec polegają na rozważaniach dotyczących życia i śmierci Pana Jezusa, które opisane są w Piśmie Świętym. Nierzadko modlitwie różańcowej towarzyszą krótkie teksty, pozwalające nam lepiej zrozumieć dane wydarzenia z życia Pana Jezusa. Oto poszczególne tajemnice: 

Tajemnice Radosne

 1. Zwiastowanie NMP 

 2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

 3. Narodzenie Pana Jezusa 

 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej 
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor 
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne

 1. Modlitwa w Ogrójcu 
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie 
 4. Droga Krzyżowa 
 5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Tajemnice Chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
 2. Wniebowstąpienie 
 3. Zesłanie Ducha Świętego 
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Różaniec - jak się modlić?

W jaki sposób modlimy się różańcem w dniu pogrzebu zmarłego? Zaczynamy od znaku krzyża i słów: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Następnie odmawiamy Skład Apostolski czyli: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, cierpiał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Amen”.

„RÓŻANIEC ZAWIERZENIA Z KS. DOLINDO”. ZOBACZ WIĘCEJ!

Kolejną modlitwą odmawianą na dużym paciorku jest Modlitwa Pańska: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen”.

Kontynuuj modlitwę różańcową

Następnie przechodzimy do trzech paciorków i odmawiamy modlitwę „Zdrowaś Maryjo”, często przedstawiając prośbę o pomoc w praktykowaniu cnót Wiary, Nadziei i Miłości. „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

Na dużym paciorku odmawiamy modlitwę wychwalającą Trójcę Świętą. „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.

W kolejnym kroku wypowiadamy słowa tzw. modlitwy fatimskiej. Oto jej treść: „O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Rozważanie ku chwale nieba

W ten sposób zaczynamy pierwsze rozważanie. Następnie odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz…” i „Zdrowaś Maryjo”, które powtarzamy dziesięć razy, przesuwając palcami kolejne paciorki różańca. Całość wygląda w ten sposób: „Ojcze Nasz” – 10x „Zdrowaś Maryjo” – „Chwała Ojcu” – „Modlitwa Fatimska” – rozważanie kolejnej tajemnicy. 

Powtarzamy ten schemat modlitwy 5 razy. Różaniec to stosunkowo prosta, ale wymagająca modlitwa kontemplacyjna, dlatego opiera się na powtarzaniu. 

Po zakończeniu piątej dziesiątki, odmawiamy modlitwą fatimską, a później zwracamy się jeszcze do Maryi słowami: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. 

Na koniec wykonujemy znak krzyża świętego.

O wieczny odpoczynek za duszę zmarłego

Wieczny odpoczynek to nic innego, jak dar królestwa niebieskiego dla zmarłej osoby. To wielka łaska nowego życia, co jest możliwe do osiągnięcia przez każdego człowieka. Po śmierci każdej osoby to jednak my, tutaj na ziemi, jesteśmy nadzieją dla duszy. Nasze pełne miłości serce, uwidaczniające się w pragnieniu łaski szczęścia wiecznego i modlitwie za osobę zmarłą, może pomóc wprowadzić dusze do nieba. Oto siła jaką ma różaniec za zmarłego.