Szatańska rewolucja w ostatnich dekadach nabrała rozpędu. Na to wskazuje też słynna już wizja mistyczki bł. Katarzyny, w której wizjonerka dostrzega, jak ok. 60 lat przed rokiem 2000 szatan otrzymuje większą władzę w świecie. I faktycznie: trudno mieć dzisiaj wątpliwości, że zło rzuciło do walki liczne siły: zarówno w samym Kościele jak i w sferze ideologii, kultury czy polityki.

W tym kontekście wyjątkowo istotna wydaje się rola krzyża w naszym życiu: symbolu odkupienia, ale też obumierania i obietnicy rychłego zwycięstwa. Znak krzyża w chrześcijańskim życiu odgrywa zasadniczą rolę. Poprzez niego dostępujemy łaski Chrztu Świętego, on też towarzyszy naszej drodze ku wieczności. Chrystus zostawiając światu krzyż – pisze uznany angelolog ks. Marcello Stanzione – musiał powierzyć go jednemu ze swoich aniołów. Zdaniem teologów tym aniołem jest św. Michał Archanioł, ponieważ to on miał pocieszyć Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i towarzyszyć mu w trakcie Męki.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT OBJAWIEŃ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA!

Symbol krzyża gromadzi wokół siebie wszystkich wiernych Chrystusowi. Nie przez przypadek to właśnie jego pojawienie się na niebie ma zwiastować ponowne przyjście naszego Pana. Przyjście, któremu towarzyszyć będzie starcie św. Michała Archanioła z antychrystem.

Ognisty miecz

W ostatnich dniach dojedzie do sądu, aby w oczach świata sprawiedliwość została nagrodzona a zło ukarane. Jednym z aktów karania złych występków będzie walka św. Michała z szatanem, który jako mściciel Boga ruszy, by ostatecznie pokonać zło.

Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich (1774–1824) wielokrotnie widziała św. Michała jako wojownika, wzniesionego nad kościołem, trzymającego zakrwawiony miecz na znak zwycięstwa. Istnieją zapiski jej wizji. Mistyczka powiedziała do słynnego poety Brentana: „Pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt lat przed rokiem 2000 szatan zostanie na jakiś czas rozwiązany”.

Później zobaczyła bazylikę św. Piotra, a na szczycie najwyższej kopuły jaśniała postać Michała. Archanioł miał na sobie krwistoczerwoną szatę i trzymał w dłoni duży sztandar wojenny. W towarzystwie zastępów duchów niebieskich bronił Kościoła przed atakami świata. W najstraszniejszym momencie bitwy po stronie dobrych aniołów, które pomnożyły swe siły, cudowna odwaga rozpaliła wszystkich wielkim żarem. Święty Michał powalił wrogów i natychmiast nastąpił ogólny odwrót. Ognisty miecz pojawił się nad głowami zwycięzców. Kiedy skończyła się bitwa na ziemi i w Kościele, archanioł stał się jasny i świetlisty, po czym zniknął.

Ks. Marcello Stazione tak komentuje tę wizję: „Gdy zbliży się koniec czasów, człowiek grzechu, czyli antychryst, podejmie najwyższy wysiłek przeciwko Bogu i Jego Pomazańcowi. Michał, orędownik praw Bożych w niebie, znów powstanie, będzie bronił sług Chrystusa, zrzuci zwodziciela z tronu i zabije go. Tak mówią uczeni. Przekonują nas, na podstawie świadectwa św. Grzegorza, że św. Michał będzie niebiańskim wysłannikiem, który zabije Antychrysta. Jest co prawda napisane, że Pan Jezus zabije Antychrysta tchnieniem swoich ust, ale komentatorzy rozumieją przez te słowa rozkaz dany archaniołowi. Święty Michał będzie działał jako sługa Chrystusa, jako promień Jego chwały”.

Ostatni Sąd

Wtedy wybrzmi uroczysta ostatnia godzina. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą musieli stanąć przed sądem. Na głos archanioła trąby, w ziemi obudzi się życie, a na ostatni dźwięk anielskiego instrumentu ludzie wyjdą ze swoich grobów.

Krzyż Jezusa w walecznych rękach św. Michała, chorążego, porazi ich przerażone oczy. Wtedy pojawi się Chrystus na jasnym obłoku pośród duchów niebieskich.

Wszyscy ludzie zostaną zebrani przez aniołów. Źli będą przerażeni, powaleni na ziemię w wielkiej udręce. Dobrzy zaś zostaną wywyższeni przez miłość i porwani na spotkanie Zbawiciela. Aniołowie zaczną oddzielać jednych od drugich i rozpocznie się sąd.

„Po ogłoszeniu wyroku aniołowie przylecą, by go wykonać. Na czele procesji św. Michał poprowadzi wybrańców do raju radości i postawi ich przed tronem Boga, a potępionych pogrąży w ognistej otchłani i zapieczętuje drzwi na zawsze. Takie będzie preludium wieczności. Kościół nazywa ten dzień sądu strasznym. Błogosławieni ci, którzy za życia proszą św. Michała o pomoc i opiekę, aby nie zginąć w tym dniu grozy” – mówi ks. Marcello Stanzione.

POZNAJ TAJEMNICĘ OBJAWIEŃ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA! ZOBACZ TUTAJ!