Maryja w Akicie płacze krwawymi łzami. Czy pozostaniesz obojętny? – pyta każdego z nas ks. Dominik Chmielewski, polecając książkę Tomasza P. Terlikowskiego „Akita. Objawienia i przesłania”.

Przed pierwszym przyjściem Mesjasza Bóg powołuje człowieka pokuty Jana Chrzciciela, aby przez narodową pokutę Izrael przygotował swoje serce na przyjście Zbawiciela. Przed powtórnym przyjściem Mesjasza w skali globalnej Bóg posyła z przesłaniem pokuty dla całego świata największą Prorokinię Paruzji, Matkę Boga Maryję. Jednym z miejsc jest przyjścia jest Akita w Japonii. Jej słowa brzmią wstrząsająco:  Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez Mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy.

W epoce skręcającej w kierunku fałszywego miłosierdzia bez odniesienia do pokuty, grzechu i Bożego sądu słowa Matki Bożej mogą wywołać bunt. Podobnie jak bunt u Faryzeuszów i Uczonych w Piśmie wywoływały słowa Jezusa : Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? (Łk, 23, 27-31).

Proroctwa z Akity zaczynają wypełniać się na naszych oczach: Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci… świątynie i ołtarze będą plądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu.

Maryja w Akita płacze krwawymi łzami wzywając świat do nawrócenia. Czy zostaniesz obojętny na Jej płacz, czy ofiarujesz się za grzeszników wchodząc pokutę, która ma moc odwrócenia straszliwego scenariusza przyszłości tego świata? Jeszcze jest czas Miłosierdzia, jeszcze jest czas, by usłyszeć słowa Maryi i odpowiedzieć na nie całym sercem przez pokutę i nawrócenie!

Ks. Dominik Chmielewski

Zobacz książkę „Akita. Objawienia i przesłania”, którą poleca ks. Dominik Chmielewski. Książkę znajdziesz tutaj