Zło wciąż czuwa, nigdy nie przestanie atakować. Siły ciemności rosną w siłę, a szatan skutecznie wprowadza nowe narzędzia, wymyśla metody walki. Trzeba podjąć z nim walkę, opracować nową strategię, kontratakować. Jak walczyć duchowo z pomocą św. Michała Archanioła? Poznaj tajemnicę tej walki.

Skutecznym narzędziem do obrony przed złem jest modlitwa do św. Michała Archanioła. Tak jak on powinniśmy wziąć zbroję i tarczę, by w imię Pana Boga zmierzyć się z naszymi słabościami. Wszyscy otrzymaliśmy Łaskę i zostaliśmy odkupieni. Ale czas, w który spędzamy tutaj, na ziemi, to okres próby. Jesteśmy wolni i mamy wybór: dobro albo zło. Co zrobić, jakie są kroki skutecznej walki z pokusą? Jak modlić się do św. Michała?

Kiedy powinieneś modlić się do św. Michała?

Odpowiedź jest prosta: najlepiej jak najczęściej. Jeśli o tym zapominasz, warto jednak byś zastanowił się, czy w szczególny sposób nie potrzebujesz opieki św. Michała. Zastanów się czy czasem nie wydaje Ci się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, nie dostrzegasz żadnej nadziei, a Pan Bóg – jak Ci się wydaje – nie wysłuchuje Twoich próśb. Być może jest też tak, że nie potrafisz wytrwać w żadnym postanowieniu, często upadasz w podobny sposób a jakiś grzech zbyt często się powtarza.

Albo masz wrażenie, że w Twoim życiu jest za dużo mroku, tracisz poczucie własnej wartości, nie dostrzegasz sensu podejmowanych działań, tkwisz w okowach udręczenia, odczuwasz brak harmonii i dostrzegasz problemy w budowaniu relacji z ludźmi…

Jeśli tak właśnie czujesz, to właśnie modlitwa do św. Michała Archanioła pozwoli ci zburzyć mur mur, który Cię ogranicza. Ten mur powstał, by oddzielić Cię od Boga, pozbawić radości, odebrać nadzieję. W takiej sytuacji pomoc św. Michała stanie się skuteczną bronią.

Jednak w jaki sposób powinieneś się modlić?

To nie jest modlitwa dla wszystkich

Najpierw powiedzmy sobie szczerze jedną, ważną uwagę: jeśli nie jesteś pewien, że wytrwasz do końca w tej modlitwie, nie podejmuj wyzwania. Niewytrwanie w modlitwie walki duchowej rodzi zagrożenie, że szatan zacznie Cię nękać. Tego rodzaju modlitwa, już jej pierwszy dzień, jest wypowiedzeniem mu wojny. Musisz być zatem pewny, że masz siłę i zdołasz ją skończyć.

Ponadto nie będziesz w stanie wyrzucić szatana ze swojego życia, jeśli wciąż będziesz posiadać rzeczy do niego należące (amulety, księgi z rytuałami itd.).
Musisz też zrobić porządek w swoim życiu i wyrzucić z niego grzech, zachować czystość duchową.

Warto zatem wpierw poszukać kontaktu z kapłanem, poprosić o radę, wsparcie.

Jak się modlić?

Modlitwa do Michała Archanioła składa się z 7 etapów. Modlimy się codziennie.

 • Krótkie pouczenie – fragmenty nauczania ludzi związanych z Bogiem.
 • Przygotowanie – postępowanie pogłębiające pokorę, a także odrzucenie wszelkich powiązań z Szatanem.
 • Bóg mówi dziś do Ciebie: modlitwę na dany dzień ukierunkowuje fragment z Biblii, który czytamy i rozważamy.
 • Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem: odmawiana w pozycji stojącej (jeśli to możliwe), z rękami wzniesionymi ku niebu.
 • Zaproszenie Archanioła Michała do walki w tym konkretnym dniu: Archanioł chce pomóc nam w działaniu, trzeba go tylko poprosić.
 • Modlitwa do Maryi: modlitwa przed walką, podyktowana przez Matkę Bożą ojcu Louisowi Cestacowi 13 stycznia 1864 roku.
 • Obietnica: musimy coś ofiarować od siebie, poświęcić coś w danej intencji. Wystarczą drobne rzeczy: nieoglądanie telewizji, pójście na Mszę, pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie, modlitwa za kogoś.

Modlimy się w sumie 21 dni.

Modlitwa została podzielona na 5 sekwencji i powinno się ją prowadzić nieprzerwanie. Można jednak podzielić ją sobie według tych właśnie sekwencji np:

 • dwie pierwsze sekwencje (przez trzy dni każdą),
 • przerwa,
 • trzecia sekwencja przez dziewięć dni,
 • kolejna przerwa,
 • na zakończenie dwie ostatnie sekwencje (po trzy dni każda) jako dziękczynienie.

Nie poddawaj się

Modlić się trzeba z wiarą, zaufaniem Bogu i z serca. To wtedy modlitwa ma moc. Bóg nigdy nas nie opuszcza, ale wysyła nam wsparcie.

Owszem, Święty Michał prowadzi walkę przeciwko złu na całym świecie, ale również w nas, na polu naszego życia duchowego, naszych dusz. Przewodzi walce toczącej się wewnątrz nas, pozwala zwalczyć ogarniające nas zło, usunąć jego skutki.

Judyta Nowak

Więcej na temat tej modlitwy znajdziesz w książki „21 dni z Michałem Archaniołem”, którą znajdziesz tutaj.