Siostra Maria Natalia, kobieta której mistyczne wizje stanowiły kontynuację przesłań z Fatimy, odmieniła duchowość Węgrów inspirując twardego antykomunistę i wielkiego duszpasterza kard. Józefa Mindszentego do rozpoczęcia specjalnego programu ekspiacyjnego.

W trakcie bezpośrednich spotkań z Panem Jezusem i Maryją, siostra Maria Natalia otrzymała tekst specjalnej modlitwy, której szczere odmawianie, zgodnie z zapowiedzią Maryi, ma stać się źródłem licznych łask. Te łaski Matka Boża wyprosiła u swojego Syna.

Oto akt oddania, który Maryja podyktowała siostrze Marii Natalii, który powinniśmy odmawiać regularnie, ofiarowując siebie za grzechy innych:

„Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

Niedługo po otrzymaniu tej modlitwy, siostra Maria Natalia zanotowała kolejne objawienie. Tym razem Maryja wyjawiła wizjonerce, że wyprosiła u swojego Syna pięć konkretnych łask, które otrzymają osoby, z ufnością ofiarowujące siebie Panu Jezusowi.

Oto owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

Kardynał potwierdził autentyczność objawień?

Siostra Maria Natalia to jedna z najbardziej niezwykłych mistyczek XX wieku. Posługiwała na Węgrzech w Zgromadzeniu Sióstr Dobrego Pasterza. Jej działalność wspierał kard. Józef Mindszenty, niezłomny w walce z komunizmem, dzisiaj Sługa Boży, który sam przebywając w więzieniu doświadczał niezwykłych spotkań m.in. z ojcem Pio. Hierarcha potwierdził, że jej objawienia dotyczące potrzeby aktów ekspiacji są autentyczne.

Siostra Maria Natalia otrzymywała przesłania od Pana Jezusa i Maryi w latach 1939-1944. To wtedy kiełkował program ekspiacji narody węgierskiego za popełnione grzechy, za które karą była II wojna światowa. Kard. Mindszenty mocno wspierał ów program. Nie tylko zachęcał do modlitw w świątyniach, ale także zgodził się na budowę klasztoru poświęconego idei pokutnej.

Misja ekspiacyjna siostry Marii Natalii wykraczała znacznie ponad „program” dla narodu węgierskiego. Z zapisków mistyczki wynika, że Chrystus i Maryja usilnie prosili siostrę, by zachęcała wszystkich ludzi do ofiarowywania swoich cierpień za grzeszników.

Wartość ofiary za grzechy podkreśliła Matka Boża w jednym z objawień, w którym opisała dokładnie siostrze Natalii sens poświęcenia siebie Bogu za innych. Maryja: „Moje dzieci, wielkie cierpienie fizyczne albo duchowe może być źródłem nieprzeliczonych łask, jeżeli zgodzicie się na nie w duchu oblacyjnym. Możecie je potraktować jako akt wynagradzający za wszystkie popełnione przewiny, a kiedy spłacicie już cały dług, cierpliwie znoszona udręka pomoże wam wyjednać nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników. Oblacja to umiejętność kochania i dawania bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. zatwardziałych grzeszników i pomnożyć chwałę Boga. Dusze, które zostaną zbawione dzięki waszej zgodzie na cierpienie, mogą osiągnąć świętość. Kiedy ciąży wam krzyż, pamiętajcie, że jesteście tylko pielgrzymami na tej ziemi. Za grobem istnieje wspaniałe życie, które Bóg przygotował dla swoich dzieci i w którym czeka was szczęśliwość nieskończenie większa niż ta, na którą zasłużyliście, cierpliwie przyjmując cierpienie”.

Jak zaznaczyła siostra Natalia, ofiara każdego z nas za grzechy świata nie tylko powstrzymuje kary ciążące nad nami, ale także przybliżają świat do oczyszczenia, czyli czasu poprzedzającego tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

POZNAJ NIEZWYKŁE OBJAWIENIA SIOSTRY MARII NATALII. ZOBACZ WIĘCEJ!