Modlitwa jest najważniejszą praktyką duchową i obowiązkiem każdego chrześcijanina. W jaki sposób modlić się w szczególnym okresie Wielkiego Postu? Jak umacniać swoją duszę w czasie 40 dni duchowej walki? Oto kilka propozycji modlitw na Wielki Post.

Droga krzyżowa z Wenantym Katarzyńcem


Ojciec Wenanty Katarzyniec to przyjaciel św. Maksymiliana Kolbego, niezwykły kaznodzieja i wielki orędownik. Do jego grobu w Kalwarii Pacławskiej każdego roku pielgrzymuje tysiące pątników, by prosić w wielu, nierzadko bardzo przyziemnych, sprawach. Ale w życie duchowe ojca Wenantego szczególnie głęboko wpisane było rozważanie Męki Pańskiej. „Krzyż bowiem – wskazuje ojciec Katarzyniec – jest nie tylko sztandarem Pana Jezusa, lecz także katedrą, z której naucza”. Słowa te, to jasne wskazanie, że właśnie w krzyżu ukryte są tajemnice naszej wiary.
Dlatego warto odprawiać drogę krzyżową z Wenantym Katarzyńcem. Jego rozważania do tej wielkopostnej modlitwy znajdziesz poniżej.


POZNAJ ROZWAŻANIA STACJI DROGI KRZYŻOWEJ AUTORSTWA WENANTEGO KATARZYŃCA

Droga krzyżowa z Dolindo Ruotolo


Ojciec Dolindo Ruotolo to postać absolutnie wyjątkowa. I choć w XX wieku Kościół doczekał się wielu niesamowitych świętych, kapłan z Neapolu – mimo, że jak dotąd Watykan nie potwierdził jego świętości – był prawdziwym, duchowym herosem. Autor modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij!” wiele wycierpiał. Już jako dziecko był dręczony przez ojca, później spychany na margines Kościoła był poniewierany przez bliskich ludzi, w tym współbraci.
Rozważania drogi krzyżowej oparte na myślach ojca Dolindo, to wielkie duchowe przeżycie i niepowtarzalna szansa, by zatopić się w modlitewnej refleksji nad Męką Pańską. Niewielu, tak jak ten kapłan, doświadczyło ciężaru krzyża i niewielu tak głęboko potrafiło zanurzyć się w ranach naszego Pana, Jezusa Chrystusa.


TUTAJ ZNAJDZIESZ ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ Z KS. DOLINDO RUOTOLO

Modlitwa konsekracji św. Józefowi


Nie jest przypadkiem, że w czasie Wielkiego Postu obchodzimy Uroczystość św. Józefa. Jego rola w życiu Pana Jezusa była ogromna, a on sam został przez Kościół postawiony za wzór każdemu mężczyźnie.
Święty Józef ma także do odegrania bardzo ważną rolę w wyjątkowo trudnych dla Kościoła czasach. Nie tylko umacnia nas w walce duchowej, dodając męstwa i odwagi w wyznawaniu wiary a także spełnianiu codziennych obowiązków, ale to on – jako pogromca duchów piekielnych – obroni Kościół przed atakami Złego.
Dlatego warto konsekrować się św. Józefowi, czyli poprosić go, by stał się naszym duchowym ojcem i przyjacielem.


TUTAJ ZNAJDZIESZ WSZYSTKO NA TEMAT KONSEKRACJI ŚW. JÓZEFOWI!

Nowenna o uzdrowienie wewnętrzne i inne modlitwy


Wielki Post to ogromna szansa, by nie tylko oczyścić swoją duszę i przygotować ją na najważniejsze wydarzenie w historii świata (Zmartwychwstanie Pana Jezusa), ale także możliwość wypraszania licznych łask. Jednymi z najskuteczniejszych modlitw są tutaj nowenny. Celem nowenny jest przygotowanie duszy na jakieś ważne wydarzenie liturgiczne. Są to zatem znakomite modlitwy na Wielki Post.
Jedną z najważniejszych nowenn w tym szczególnym czasie może być nowenna o wewnętrzne uzdrowienie – nasze własne lub innej osoby. Pamiętajmy, że każda modlitwa – choć powinna być żarliwa i pełna nadziei – musi być odmawiana w duchu pokory i przekonania, że to od Pana Boga zależy ostateczne rozstrzygnięcie powierzanej sprawy. On wie, co jest dla nas w danej chwili najlepsze.
Oto treść nowenny o uzdrowienie wewnętrzne (odmawiaj ją przez 9 dni):


„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16), i wierzymy, Panie, że Ty głęboko pragniesz, „by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4).
Wierzymy, że Ty jesteś obecny wszędzie i że tylko w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Wierzymy, że przez Twoje słowo, sakramenty i wszystkie łaski przychodzisz do nas razem z Twoim Synem i Twoim Duchem, aby w nas „przebywać” (J 14, 23).


Otóż Ty wiesz, Panie, że... (wymień imię), osoba, którą Ci dziś przedstawiamy, jest chora. Jej lampa wewnętrzna świeci słabiej, już nie oświeca tak, jak powinna, toteż wszystko się zaciemniło w niej i wokół niej.

Ojcze nasz i Boże, Ty, który jesteś pełnią życia, Ty, który nas umiłowałeś tak bardzo, że dałeś nam własnego Syna Jezusa, by nas uwolnił od wszelkiego zła (Mt 6, 13), okaż współczucie... (wymień imię). Osoba ta cierpi na duszy, w sercu i w ciele.

Mocą Twojego ożywiającego Ducha, mocą najświętszej męki Twojego Syna, poprzez orędownictwo Dziewicy boleści, która jest również naszą Matką, przybądź uzdrowić wszystkie rany wewnętrzne... (wymień imię). Nie patrz na jego/jej grzechy, błędy, ograniczenia, lecz spójrz tylko na jego/jej wiarę i na naszą wiarę.

Wejdź do tego zranionego serca, Panie, tak jak wieczorem w dzień zmartwychwstania Twój Syn wszedł do domu, w którym schronili się przestraszeni uczniowie. Twój Syn powiedział do nich: „Pokój wam!” (J 20, 19) i natychmiast niezwykły pokój zapanował w ich sercach, które się stały „radosne” (J 20, 20). Udziel tej samej łaski... (wymień imię), prosimy Cię usilnie w imię Twojej miłosiernej miłości.

Ufni, że nas życzliwie słuchasz, o nasz Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci za modlitwę, którą wkładasz w nasze serca za... (wymień imię), gdyż kochasz go/ ją nieskończenie, a więc o wiele bardziej niż my. Polepsz jego/jej zdrowie duchowe, moralne i fizyczne, aby osoba, którą stworzyłeś i uświęciłeś, mogła od tej pory lepiej Cię wielbić i Tobie służyć przez wszystkie dni swojego życia.

Panie, dziękujemy za wszystkie dobrodziejstwa! Niezależnie od sposobu, w jaki zechcesz wysłuchać naszej dzisiejszej modlitwy, wielbimy Cię całym sercem. Wszyscy zawierzamy się w całości Twojemu miłosierdziu i Twoim opatrznościowym zamiarom, Tobie, który jesteś Miłością i Prawdą. Amen.

POZNAJ INNE NOWENNY DO ODMAWIANIE W CZASIE WIELKIEGO POSTU!