Niezwykła wizja mistyczna siostry Faustyny potwierdza, że św. Andrzej Bobola jest jednym z największych orędowników naszej Ojczyzny w niebie. Poznaj cudowną modlitwę do Andrzeja Boboli o Bożą opiekę dla Polski.

Święta siostra Faustyna nie tylko otrzymała wyjątkowe proroctwo od Chrystusa, w którym zapewnił On, że jeśli pozostaniemy wierni Bogu, to właśnie z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa, ale wizje Faustyny dotyczyły także czegoś jeszcze. W „Dzienniczku” zapisała, że pewnego dnia ujrzała przy tronie Bożym trzech wielkich orędowników Polski – Stanisława Kostkę, Andrzej Bobola i Stanisława królewicza.

Św. Andrzej Bobola w ostatnich latach staje się jednym z głównych orędowników polskich spraw. Popularność jego kultu stale rośnie, a szczególnie silna stała się w 2022 roku, tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. To wówczas wielu Polaków, znając z historii pomoc, jakiej udzielił broniącej się przed bolszewickim szturmem Warszawie, właśnie w Andrzeju Boboli poszukiwała ratunku przed grożącą nam utratą niepodległości.

WIĘCEJ CZYTAJ W KSIĄŻCE „ŚW. ANDRZEJ BOBOLA. BOHATER CHRYSTUSOWY”. KLINKNIJ TUTAJ!

Ten święty wielokrotnie dowiódł, że nie odmawia pomocy tym, którzy uciekają się pod jego opiekę. Niedługo po męczeńskiej śmierci objawił się w Pińsku, gdzie zapewnił, że jeśli tylko jego trumna zostanie umieszczona w bocznej nawie miejscowego kościoła, on uratuje miasto przed wojskami szwedzkimi i rosyjskim. I tak faktycznie się stało – Pińsk ocalał.

Później w 1819 roku z kolei św. Andrzej Bobola przepowiedział Polsce wyzwolenie. Ukazał się pewnemu zakonnikowi, prześladowanemu za głoszenie patriotycznych kazań i powiedział wprost: „Polska odzyska wolność, gdy skończy się wielka wojna”.

Ostatnim aktem, wieńczącym znaczące dowody troski św. Andrzeja Boboli o naszą Ojczyznę był wspomniany 1920 rok, gdy biskup warszawski kardynał Aleksander Kakowski polecił odmawianie we wszystkich świątyniach stolicy nowennę do okrutnie zamordowanego jezuity, wówczas jeszcze błogosławionego Kościoła. W ostatnim dniu tej nowenny polska armia odparła atak Armii Czerwonej, które to wydarzenia zostało nazwane Cudem nad Wisłą.

We wrześniu, gdy obchodzimy liczne wspomnienia wydarzeń związanych z niemiecką agresją na Polskę i ponowną utratą niepodległości przez nasz kraj, warto zwracać się o szczególną pomoc i opiekę do św. Andrzeja Boboli słowami niezwykłej modlitwy za Ojczyznę. Ten święty wielokrotnie dowiódł już, że zawsze wspomaga nas, o ile tylko zwracamy się do niego z wołaniem o pomoc. Wizja siostry Faustyny dowodzi, że jego misja nie zakończyła się wraz z męczeńską śmiercią, ale trwa do dziś.

Modlitwa za Ojczyznę

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje.

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.

Amen.

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE „ŚW. ANDRZEJ BOBOLA. BOHATER CHRYSTUSOWY”