Tę modlitwę ułożył św. ojciec Pio i regularnie odmawiał ją zawsze, gdy napotykał trudne sytuacje w swoim zakonnym życiu. Jeśli nosisz w sercu intencję, która silnie doświadcza cię duchowo, możesz pomodlić się „Nowenną do Jezusa Miłosiernego w trudnej sprawie”. Poznaj tę modlitwę oraz warunki, których spełnienia wymaga jej właściwa praktyka.

Ułożywszy „Nowennę do Jezusa Miłosiernego w trudnej sprawie”, słynny kapucyn zalecał odmawianie jej tym spośród swoich duchowych dzieci, które były najciężej doświadczane. Utrapienia, cierpienie, udręki duchowe, zniewolenia, grzeszne praktyki osób z naszego najbliższego otoczenia – to tylko niektóre sprawy, jakie możemy powierzać Panu Jezusowi za sprawą tej modlitwy.

ZOBACZ NAJLEPSZE KSIĄŻKI O OJCU PIO!

Niezwykłość nowenny ojca Pio polega na tym, że jest ona bardzo głęboka ewangelicznie. A przy tym jest krótka. Pamiętajmy jednak, że jak w przypadku każde modlitwy, i tutaj musimy mieć w sobie pragnienie realizacji Bożej woli w naszym życiu oraz codzienną dyscyplinę duchową.  

Warunki odmawiania nowenny św. ojca Pio

Nowennę powinniśmy zakończyć w niedzielę. By tak się stało, należy zacząć odmawiać ją w sobotę, poprzedniego tygodnia. Możemy ją odmawiać w dowolnym czasie, wszak nie jest związana z żadnym konkretnym świętem,ani wydarzeniem. Decyduje pragnienie naszej duszy oraz ciężar spraw, które chcemy powierzyć Panu Jezusowi.

Jakie są szczególne warunki, które musimy spełnić w trakcie odmawiania nowenny? Przede wszystkim musimy mieć w sobie szczerą wolę nawrócenia. Kolejny warunek, to praktyka uczynków miłosierdzia. Może to być przebaczenie osobie, która wyrządziła nam krzywdę, modlitwa za krzywdziciela, jałmużna w postaci udzielenia komuś wsparcia zarówno materialnego jak i duchowego.  

Inną formą zalecanej praktyki jest podjęcie pewnych bardzo konkretnych decyzji, wskazujących na gotowość przemiany życia. Dobrze jest w czasie odmawiania nowenny przystąpić do spowiedzi, nawiedzić choć na chwilę kaplicę adoracji Pana Jezusa w Eucharystii czy uczynić jakąś – choćby niewielką – postną ofiarę w piątek.

Czy jesteś gotowy na tę modlitwę?

Ważne jest, by w czasie odmawiania nowenny nie brać na siebie zbyt wiele takich praktyk. Owszem, należy postawić sobie wymagania, ale muszą być one dla nas osiągalne. Jeśli zatem w tygodniu, gdy odmawiamy nowennę ojca Pio, nie mamy zbyt wiele czasu, nie podejmujmy wyrzeczeń czy ofiar, których możemy nie spełnić. Zanim uczynimy konkretne postanowienia, wsłuchajmy się w głos sumienia i zadajmy sobie pytanie, na jakiego rodzaju praktykę jesteśmy w faktycznie gotowi.

Przed odmawianiem nowenny warto też znaleźć sobie jakieś zaciszne miejsce, skupić się choćby na kilka minut, by w ten sposób lepiej się przygotować. Warto też skierować myśli ku konkretnemu rozważaniu.

Nowenna św. ojca Pio

O Jezu, Ty, który oświadczyłeś: „I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11, 9), oto kołaczę, szukam i proszę Cię o następującą łaskę (wypowiedz prośbę).

O Jezu, którego serce jest bogate w miłosierdzie dla grzeszników i cierpiących, ufam Tobie i w Tobie pokładam nadzieję!

Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

O Jezu, Ty, który oświadczyłeś: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje!” (J 16, 23), oto Twojego Ojca w Twoje imię proszę o następującą łaskę: (wypowiedz prośbę ponownie).

O Jezu, którego serce jest bogate w miłosierdzie dla grzeszników i cierpiących, ufam Tobie i w Tobie pokładam nadzieję!

Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

O Jezu, Ty, który oświadczyłeś: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: [...] Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą!” (Mt 24, 34–35), oto wspierając się na skale Twoich świętych słów, proszę Cię o następującą łaskę: (wypowiedz prośbę ponownie).

O Jezu, którego serce jest bogate w miłosierdzie dla grzeszników i cierpiących, ufam Tobie i w Tobie pokładam nadzieję!

Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Modlitwy na zakończenie

Święty Józefie, który byłeś tak dobry dla Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

Salve Regina

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

O Jezu wielkiego miłosierdzia, który nie możesz nie mieć współczucia dla nieszczęśliwych, zmiłuj się nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy w tej nowennie, błagając również o orędownictwo Twojej niepokalanej Matki, gdyż Ona jest również naszą Matką. Amen.

POZNAJ WIĘCEJ MODLITW, KTÓRE MOŻESZ ODMÓWIĆ W TRUDNYCH MOMENTACH SWOJEGO ŻYCIA!