Kardynał Willem Jacobus Eijk, prymas Holandii i metropolita Utrechtu, został ocenzurowany! Jego książka „Więź miłości” została zakazana w wielu miejscach, jako niezgodna ze współczesnymi, lewicowymi trendami. Przeczytaj pierwsze fragmenty książki „Więź Miłości”, której premiera już wkrótce!

Od 2017 roku prowadzę kurs moralności małżeńskiej i etyki seksualnej w ramach seminarium dla spóźnionych powołań diecezji Breda (Formacja Księży i Diakonów w Bovendonk). Doszedłem do wniosku, że zajęcia, które prowadzę, mogą stanowić punkt wyjścia do napisania całej książki na ten temat. Zasadniczo w całym współczesnym społeczeństwie, a nawet wśród samych katolików, moralność małżeńska i etyka seksualna Kościoła Rzymskokatolickiego spotykają się z ostrą krytyką i są często niewłaściwie rozumiane. W niniejszej książce chcę wyjaśnić, w jaki sposób nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego w zakresie moralności małżeńskiej i etyki seksualnej jest zakotwiczone w obrazie Boga i człowieka oraz w samych źródłach Kościoła (Piśmie Świętym, Tradycji i orzeczeniach Magisterium Kościoła). Będzie to podejście systematyczno-teologiczne (teologiczno-moralne), a nie teologiczno-pastoralne. Moje przesłanie kieruję przede wszystkim do księży, diakonów, osób zaangażowanych w duszpasterstwo, teologów i studentów teologii.

ZOBACZ KSIĄŻKĘ „WIĘŹ MIŁOŚCI”

Od XIX wieku życie małżeńskie i rodzinne oraz pojmowanie seksualności ulegały daleko idącym przeobrażeniom wskutek licznych różnorodnych czynników społecznych i kulturowych. Szczególnie od połowy ubiegłego stulecia tendencja ta przyniosła gwałtowne zmiany w postrzeganiu moralności małżeńskiej i etyki seksualnej wśród szerokich warstw zachodniego społeczeństwa. Przewrót ten był tak intensywny, że obecnie większość ludzi nie rozumie nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego w zakresie moralności małżeńskiej i etyki seksualnej. Dotyczy to także przeważającej części katolików. Z jednej strony nie potrafią oni bowiem zdystansować się wobec wymienionych zmian społeczno-kulturowych, z drugiej zaś ich znajomość nauki Kościoła jest często niepełna.

Wskutek transformacji społeczno-kulturowych po Soborze Watykańskim II także rzymskokatolicka teologia moralna (rozpatrująca moralne aspekty ludzkich czynów z perspektywy wiary katolickiej) popadła w głęboki kryzys, którego do dziś nie udało się pokonać.

W poszczególnych kwestiach etycznych związanych z małżeństwem i rodziną, takich jak rozwód, antykoncepcja i homoseksualizm, istnieje wiele rozbieżności wśród teologów moralnych. Fundamentalną przyczyną tych podziałów jest przede wszystkim pytanie, czy w odniesieniu do konkretnych czynów istnieją normy absolutne, to znaczy takie, które obowiązują bez wyjątku, zawsze i wszędzie.

Problemy związane z małżeństwem i rodziną dotykają nie tylko teologii moralnej, ale także duszpasterstwa. Kapłani, diakoni i pracownicy duszpasterscy w Kościele, wykonując swoją posługę, zawsze konfrontowani są z pytaniami o kwestie etyczne dotycząc małżeństwa i rodziny. Powinni oni dysponować gruntowną znajomością nauki Kościoła w zakresie moralności małżeńskiej i etyki seksualnej, aby móc je właściwie przekazywać i objaśniać.

Celem niniejszej książki jest przedstawienie i wyjaśnienie nauczania Kościoła właśnie w dziedzinie moralności małżeńskiej i etyki seksualnej. W przeciwieństwie do powszechnie panującej opinii nauczanie Kościoła dotyczące moralnych poczynań człowieka opiera się nie na ustanawianych „zasadach” czy „nakazach”, ale na kościelnej wizji człowieka wywodzącej się ostatecznie z Pisma Świętego i Tradycji. Naukę Kościoła obejmującą moralność ludzkich działań można wytłumaczyć, odwołując się do antropologii teologicznej i filozoficznej. Nadrzędnym celem niniejszej książki jest pokazanie, w jaki sposób Kościół to czyni.

 Kard. Willem Jacobus Eijk

 ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE “WIĘŹ MIŁOŚCI”. PREMIERA JUŻ WKRÓTCE!

Więź miłości