Wiemy z objawień św. Łucji z Fatimy, że ostateczna bitwa, jaka rozegra się pomiędzy szatanem a Bogiem, będzie bitwą o rodzinę. Kryzys doktrynalny, w jakim znalazł się Kościół, jednoznacznie wskazuje, że bitwa ta już się rozpoczęła. W jaki sposób święty Józef może ochronić nas przed atakiem sił piekielnych?

 Św. Józef to troskliwy opiekun Pana Jezusa i Jego Matki. Jak wynika z m.in. z objawień w Itapirandze, to on ma stanąć w obronie Kościoła wówczas, gdy zapanuje w Nim mrok. Dzisiaj za sprawą wielu fałszywych proroków, Kościół stopniowo jest infiltrowany przez zło. W jaki sposób św. Józef uratuje nas przed coraz bardziej wzburzonymi falami kryzysu wiary?

 DO CZEGO WZYWA NAS ŚW. JÓZEF W ITAPIRANDZE? KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ KSIĄŻKĘ!

 Po pierwsze, potrzebujemy ojcostwa św. Józefa do pomocy w obronie małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina były atakowane od zawsze, jednak w czasach współczesnych te napaści stały się wyjątkowo wzmożone.

Wielu ludzi zatraciło świadomość, co to znaczy być mężczyzną czy kobietą. Wiele krajów świata przyznało sobie nawet prawo do przedefiniowania małżeństwa i rodziny. Istnieje w tych kwestiach ogromne pomieszanie pojęć, większe niż we wszystkich epokach w historii ludzkości. Służebnica Boża siostra Łucja od Jezusa, najdłużej żyjąca wizjonerka z Fatimy, znała powagę sytuacji i napisała pełne mocy oświadczenie w tej sprawie:

 „Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę”.

 Aby zwalczyć i zwyciężyć podstępy szatana, Kościół potrzebuje św. Józefa. Jego przykład i ochrona są jedyną drogą wyjścia z tego strasznego zamętu, w jakim obecnie tkwimy. Do kogóż mamy się zwrócić, jeśli nie do głowy Świętej Rodziny i postrachu duchów piekielnych? Kto mógłby nam pomóc zrozumieć, czym jest małżeństwo i rodzina?

Obrona przed samozniszczeniem

 Po drugie, cały świat potrzebuje dzisiaj ponownej ewangelizacji, w tym także ogromna większość chrześcijan. Święty Józef był pierwszym misjonarzem. W naszych czasach pragnie ponownie przynieść Jezusa narodom.

Wiele narodów i kultur oderwało się od swoich chrześcijańskich korzeni i wstąpiło na drogę prowadzącą do samozniszczenia. Kraje zbudowane niegdyś na fundamencie judeochrześcijańskich zostały zdominowane przez ideologie i organizacje, które dążą do odarcia społeczeństwa ze wszystkiego, co święte. Jeśli nic się nie zmieni, cywilizacji grozi samozagłada.

Zawierz się

Najwyższy czas powierzyć siebie św. Józefowi! Bóg mówi swojemu Kościołowi, że aby bronić małżeństwa i rodziny, przywrócić moralność, odzyskać stracony teren, zdobywać dusze dla Jezusa Chrystusa, musimy zabrać ze sobą na pole bitwy św. Józefa. On jest postrachem duchów piekielnych! Dzięki jego potężnemu ojcostwu duchowemu, niezwykłej miłości do swych dzieci duchowych i dzięki nieprzerwanemu orędownictwu, Kościół może się odnowić jako światło dla narodów, jako piękne miasto położone na górze (zob. Mt 5, 14-16).

 ZOBACZ, JAK ZAWIERZYĆ SIĘ ŚW. JÓZEFOWI! KLIKNIJ TUTAJ I POZNAJ KSIĄŻKĘ „KONSEKRACJA ŚW. JÓZEFOWI”