Maryja – pierwsza miłość świata. Cykl majowy z abp. Fultonem J. Sheenem

Odkryj przepiękne rozważania na każdy dzień, zaczerpnięte z bestsellerowej książki abp. Fultona Sheena "Maryja. Pierwsza miłość świata". Wyboru dokonała Agnieszka Bugała.

15 maja

Jak „nie” Ewy dowodzi, że stworzenie zostało stworzone w miłości i dlatego jest wolne, tak Twoje fiat dowodzi, że stworzenie zostało Niewiasta umiłowana przez świat stworzone również do miłości. Ucz nas zatem, że nie ma żadnej innej wolności niż ta, która polega na robieniu z miłości tego, co Ty uczyniłaś podczas zwiastowania, mianowicie na odpowiadaniu tak na to, o co prosi Jezus.

16 maja

Pudełko napełnione piaskiem nie może być napełnione złotem; dusza tryskająca swoim ego nie może nigdy zostać wypełniona Bogiem. Od strony Boga nie istnieje żadne ograniczenie dla posiadania przez Niego duszy; to tylko sama dusza może ograniczyć Jego powitanie, tak jak zasłony w oknie ograniczają światło. Im bardziej opróżniona z „ja” jest dusza, tym więcej jest w niej miejsca dla Boga. Im więcej przestrzeni w gnieździe, tym większy ptak może w nim zamieszkać. Istnieje relacja między pokorą Maryi a wcieleniem w Niej Syna Bożego. Ta, której nieba nie mogły objąć, gości w sobie samego Króla Niebios.

17 maja

Bóg szukał w świecie pustego serca – ale nie samotnego serca, serca pustego jak flet, na którym mógłby zagrać melodię – nie samotnego jak pusta otchłań, którą uprawia śmierć. A najbardziej pustym sercem, jakie mógł znaleźć, było serce Matki Bożej. Ponieważ nie było w nim „ja”, On napełnił je swoim Ja.

18 maja

Pokora przed Bogiem zostaje nagrodzona chwałą przed ludźmi. Maryja złożyła ślub dziewictwa, co pozornie uniemożliwiało przeniesienie Jej piękna na dalsze pokolenia. A jednak teraz – dzięki mocy Bożej – widzi siebie jako matkę niezliczonych pokoleń, nawet na chwilę nie przestając być dziewicą. Wszystkie pokolenia, które utraciły przychylność Boga, jedząc zakazany owoc, teraz będą Ją wysławiać, gdyż dzięki Niej znowu wchodzą w posiadanie Drzewa Życia.

19 maja

W ciągu trzech miesięcy Maryja otrzymała osiem błogosławieństw:

1. „Błogosławionaś, pełna łaski”

2. „Błogosławionaś, bo poczniesz w łonie Syna Najwyższego, Boga”

3. „Błogosławionaś, Dziewico Matko, gdyż «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię»”

4. „Błogosławionaś, która pełnisz wolę Bożą: «Niech mi się stanie według twego słowa»”

5. „Błogosławionaś, któraś uwierzyła”

6. „Błogosławiony jest owoc Twego łona”

7. „Błogosławiona jesteś między niewiastami”

8. „Błogosławionaś, bo «spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana»”

20 maja

Być błogosławionym to być szczęśliwym. Maryja miała wszystko, co może uczynić człowieka naprawdę szczęśliwym. Do szczęścia niezbędne są trzy rzeczy: posiadanie wszystkiego, czego się pragnie, posiadanie tego w zjednoczeniu z osobą, którą się kocha całą żarliwością duszy, oraz świadomość, że odbywa się to bez grzechu. Maryja spełniała wszystkie trzy warunki.

21 maja

Szczęśliwi ci, którzy doświadczają usunięcia swojej pychy i swojego egotyzmu, i w których zaspokajany jest duchowy głód – którzy odkrywają, zanim będzie za późno, że są ubodzy, nadzy i ślepi i którzy dążą do odziania się w szaty łaski, którą przynosi Jej Syn.

Fragmenty pochodzą z książki "Maryja. Pierwsza miłość świata"

Maryja. Pierwsza miłość świata