O czym mówią? Czy już się wypełniają? W specjalnym wywiadzie dla Twojej walki duchowej wyjaśnia to autor książki „Czas tajemnic” – włoski dziennikarz Diego Manetti.

TWD: Od wielu lat zajmuje się Pan objawieniami Matki Bożej. Napisał Pan wiele książek na ten temat. Skąd wzięło się u Pana zainteresowanie taką tematyką?

Diego Manetti: Od dziecka byłem pod wielkim wrażeniem fenomenu objawień maryjnych, ponieważ wydawały mi się one potwierdzeniem religii katolickiej. Myślę, że jeżeli na ziemi pojawia się Matka Boża, to znaczy, że chrześcijaństwo jest prawdziwe – a w szczególności nauki o niebie. Maryja od setek lat ukazuje się widzącym na ziemi jako Piękna Pani. To dla nas potwierdzenie prawdy – że życie trwa, także po śmierci i że istnieje raj. Maryja jest, więc dla nas znakiem Nieba i przypomina, że zostaliśmy dla niego stworzeni!

Często mówimy, że Bóg powierzył Maryi szczególną rolę. Jak możemy to interpretować również w odniesieniu do objawień?

Bóg wybrał Dziewicę Maryję, aby stała się matką Jezusa – chyba nikt nie ma wątpliwości, że to bardzo szczególna rola. Podczas publicznej działalności Chrystusa, Maryja towarzyszy Mu, podąża za Jego misją, pojawia się wśród kobiet służących Panu i uczniom. Aż znalazła się u stóp krzyża, gdzie Jej Syn umarł, aby uwolnić ludzkość od grzechu. Zanim spełnił się ten ekstremalny akt miłości Jezusa, który umiera za wszystkich ludzi potrzebujących zbawienia, Maryja zostaje powierzona umiłowanemu uczniowi Jezusa – św. Janowi, który symbolizuje każdego z nas. Jesteśmy powołani do tego, by stać się umiłowanymi uczniami Jezusa. Maryja staje się więc Matką Kościoła i całej ludzkości, aby przez modlitwę i wstawiennictwo wypraszać dla nas łaski u swego Syna. Podkreśla to sama w wielu swoich przesłaniach m.in. w Medjugorje.

Dokładnie dziś obchodzimy 40-lecie objawień w tej małej miejscowości. Dlaczego w szczególny sposób zainteresował się Pan właśnie tymi objawieniami?

Objawienia w Medjugorje zainteresowały mnie przede wszystkim ze względu na aspekt dziesięciu tajemnic, które były objawiane widzącym w różnym czasie i miały dotyczyć dramatycznych wydarzeń.  Mówią o próbie wiary, które dotkną Kościół i świat. Z ciekawości tego elementu proroczego – tajemniczego i fascynującego zarazem – szybko przeszedłem do zainteresowania objawieniami jako całością i orędziami Królowej Pokoju, aż do dziś, kiedy to ponad 50 razy pielgrzymowałem do Medjugorje i poświęciłem mu wiele napisanych przeze mnie książek.

O 10 TAJEMNICACH Z MEDJUGORJE PRZECZYTASZ W KSIĄŻCE „CZAS TAJEMNIC”

O czym najczęściej mówi Maryja podczas objawień w Medjugorje? Jakie wskazówki nam daje i do czego zachęca?

Podczas 40 lat objawień Matka Boża przekazała ponad 1200 publicznych orędzi za pośrednictwem sześciu widzących. Najważniejszym tematem podejmowanym przez Maryję bez wątpienia jest nawrócenie – decydujący cel osobistej świętości, do którego wszyscy są powołani. Piękna Pani pokazuje nam, można powiedzieć, 5 dróg, które mają być użyte do pokonania grzechu i szatana. Wyróżnia po pierwsze – modlitwę – zwłaszcza różaniec, o którego codzienne odmawianie prosi. Drugim elementem musi być spowiedź. Matka Boża mówi, że na świecie nie ma człowieka, który nie musi pojadać się z Bogiem (i z innymi) przynajmniej raz w miesiącu. Trzeci punkt to Eucharystia. Maryja zachęca nas, abyśmy uczęszczali na nią każdego dnia, wiedząc, że jest pokarmem życia wiecznego i że jest to serce, które Jezus dał Kościołowi, czyniąc go niezniszczalnym. Czwarte ogniwo to Słowo Boże – które dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba odkryć na nowo, stawiając je w centrum. Musimy karmić duszę zawartą w niej mądrością Bożą. Ostatni element to post – o chlebie i wodzie, o który Matka Boża prosi szczególnie w środy i piątki. Ma to pomóc wzmocnić naszą wolę w walce z grzechem.

W swojej najnowszej książce „Czas tajemnic” wraz O. Livio Fanzagą, analizuje Pan 10 tajemnic z Medjugorje. Czy wiemy o czym one mówią?

Tajemnice są centralnym elementem objawień maryjnych, które mają miejsce w Medjugorje. W sumie jest ich dziesięć. Możemy je podzielić na trzy grupy: 2 ostrzeżenia, 1 znak, 7 kar. Pierwsze dwie tajemnice to ostrzeżenia. Będą one miały charakter lokalny, to znaczy będą dotyczyć Medjugorje i zostaną ujawnione – jak każda inna tajemnica – na trzy dni przed jej wypełnieniem. Ma to umożliwić nawrócenie nawet tym, którzy jeszcze nie wierzą w objawienia. Po nich nastąpi trzecia tajemnica. Według słów widzących, dotyczy znaku, który pozostanie na Podbrdo, czyli wzgórzu pierwszych objawień. Ten znak będzie piękny, trwały, niezniszczalny, namacalny i o wyraźnym boskim pochodzeniu. To znaczy, że każdy zrozumie, że pochodzi on od Boga i nie został stworzony przez ludzi. Po tym, wypełni się siedem tajemnic, które wyrażają biblijną koncepcję odpłaty. W Fatimie Matka Boża powiedziała, że jeśli ludzkość się nie nawróci, Bóg ukarze ją wojną gorszą niż pierwsza. I tak też się stało. Pokazuje to, że kara, którą Bóg zrzuciłby z nieba na głowy ludzi, nie jest tak bardzo arbitralną karą, ale faktem, że ludzkość zbierze straszliwe konsekwencje całego zła wybranego i praktykowanego.

A czy można zatem mówić, że tajemnice już się wypełniają?

Moim zdaniem tajemnice już się zaczęły wypełniać. Co należy rozumieć w tym sensie, że teraz jest czas na przygotowania do tego co nastąpi. Królowa Pokoju napomniała nas w swoim orędziu z 2 czerwca 2017 roku: „Moje dzieci, bądźcie gotowi. Ten czas jest punktem zwrotnym„. I znowu 18 marca 2018 roku, Maryja powiedziała: „Moje dzieci, wasze zmagania są ciężkie; będzie jeszcze trudniej, ale podążaj za moimi wskazówkami. Módlcie się o siłę wiary, ufność w miłość Ojca Niebieskiego”.

Czy mamy jeszcze czas by przygotować się na ich ostateczne ujawnienie?

Wierzę, że jesteśmy już blisko. Także dlatego, że dokładnie dzisiaj – 25 czerwca przypada 40. rocznica objawień. A jak wiemy, 40 lat to czas jaki potrzebował naród izraelski, aby wyjść z niewoli egipskiej, przejść przez pustynię i znaleźć wolność w ziemi obiecanej.  Mamy niewiele czasu, by przygotować się na rozpoczęcie odsłaniania tajemnic. Musimy teraz przyjąć zaproszenie Królowej Pokoju: „Drogie dzieci! Przez te wszystkie lata jestem z wami, aby was prowadzić na drodze zbawienia. Wróćcie do mojego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Moje dzieci, pozwólcie Bogu przemówić do waszych serc, ponieważ szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życie i planetę, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość” (25 marca 2020 r. ). Pamiętajmy, że modlitwa i post są zawsze bronią do walki, która jest teraz blisko.

Diego Manetti – profesor historii i filozofii w szkole średniej, autor książek o tematyce religijnej. Współpracuje z włoskim Radiem Maryja. Jest współautorem licznych książek­ wywiadów z o. Livio o objawieniach Matki Bożej w Medjugorje.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W KSIĄŻCE „CZAS TAJEMNIC”