1. Maryja mówi o wieku szatana, jego rosnącej agresji powodowanej poczuciem rychłej porażki.

Trzeba wam wiedzieć, że szatan istnieje. Kiedyś sta­wił się przed tronem Pana Boga, żeby prosić o po­zwolenie na kuszenie Kościoła przez pewien czas, ponieważ miał zamiar go zniszczyć. Bóg pozwolił Szatanowi wystawiać Kościół na próbę przez jeden wiek, ale dodał: „Nie zniszczysz go!”.

Wiek, w którym żyjecie, pozostaje w mocy sza­tana, lecz gdy urzeczywistnią się tajemnice, które wam powierzyłam, jego moc zostanie zniweczona. Już teraz zaczyna tracić swoją władzę i dlatego stał się jeszcze bardziej agresywny: rujnuje małżeństwa, podżega do sporów, także pomiędzy osobami kon­sekrowanymi, doprowadza do opętania, nakłania do morderstw. Brońcie się więc przed nim poprzez post i modlitwę, szczególnie modlitwę wspólnoto­wą. Noście na sobie pobłogosławione przedmioty i eksponujcie je w waszych domach. Znów zacznij­ cie używać wody święconej!

CZY TRWA ZAPOWIADANY W MEDJUGORJE CZAS TAJEMNIC? ZOBACZ WIĘCEJ

2. Maryja prosi nas o zaufanie oraz przypomina, że powinniśmy modlić się za kapłanów. Nasze oddanie pozwoli bowiem utorować drogę Jej Synowi i ostatecznie poskromić zuchwałego demona.

Drogie dzieci! Nawet w tym trudnym czasie przy­syła mnie do was Boża Miłość. Moje dzieci, nie obawiajcie się, jestem z wami. Z bezwarunkową ufnością powierzcie mi wasze serca, abym mogła pomóc wam rozpoznać znaki czasów, w których żyjecie. Nauczę was miłości mojego Syna. Przez was odniosę zwycięstwo. Dziękuję wam!

Moje dzieci, moi apostołowie, pomóżcie mi utoro­wać drogę mojemu Synowi. Raz jeszcze proszę was o modlitwę za waszych duszpasterzy. Z ich pomo­cą odniosę zwycięstwo.

3. Maryja zwraca uwagę, że szatan jest silny, ale nie oznacza to, że powinniśmy popadać w katastrofizm. Kara ciąży nad nami, jednak musimy zachować pokój w swoich sercach i trwać na modlitwie. Szczególnie ważna jest modlitwa różańcowa.

Drogie dzieci, dzisiaj jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy. Szatan jest silny i pragnie znisz­czyć nie tylko ludzkie życie, lecz także przyrodę i planetę, na której żyjecie. Bóg posłał mnie mię­dzy was, żebym wam pomogła. Jeżeli macie taką wolę, uchwyćcie się Różańca; już sam Różaniec może zdziałać cuda na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostanę z wami dopóty, dopó­ki taka będzie wola Boża.

4. Maryja wzywa nas, byśmy na pierwszym miejscu stawiali Boga. Tylko od tego zależy, czy unikniemy kar, które nad nami ciążą.

Drogie dzieci, to jest czas łaski. Dzisiaj w szczegól­ny sposób, z Dzieciątkiem Jezus w ramionach, daję wam możliwość wybrania pokoju. Poprzez wasze „tak” dla pokoju i waszą decyzję o zawierzeniu Bogu otwiera się przed wami nowa wizja pokojo­wego życia. Jedynie dzięki temu, drogie dzieci, ten wiek stanie się dla was czasem pokoju i pomyślno­ści. Dlatego na pierwszym miejscu w waszym ży­ciu ustawcie nowo narodzone Dziecię Jezus, a Ono poprowadzi was ku zbawieniu. Dziękuję, że od­powiedzieliście na moje wezwanie!

ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE „CZAS TAJEMNIC”